Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 206-217
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 24/04/2020

Ngày nhận bài sửa: 12/06/2020

Ngày duyệt đăng: 28/10/2020

 

Title:

Measuring quality of personal savings deposit service at Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development– a brief look after 10 years

Từ khóa:

10 năm nhìn lại, chất lượng dịch vụ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, phân tích chỉ tiêu, tiền gửi tiết kiệm cá nhân

Keywords:

A brief look after 10 years, dimension-to-dimension analysis, personal savings deposit, service quality, Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development

ABSTRACT

The research aims at comparing this research results to the same research which was conducted 10 years ago, by measuring the difference between the consumers rating perception and their rating expectation towards personal savings deposit at Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (Agribank), by using SERVQUAL scale dimension-by-dimension approach. The survey was conducted to 280 consumers who are using services at Agribank branches and transaction offices during the last quarter of 2019 towards service perception and service expectation, using the previous research results of Cronbach’s Alpha and EFA, in which there are four main factors: reliability, interaction quality, service environment and price. The comparison results show that the dimensions of both perception and expextation changed positively over the last ten years. Concurrently this research also suggests some activities should-be-done activities to Agribank management to close the perception and expectation gaps, as well as approach and apply new banking applications in the era of open and integrated economy.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm so sánh kết quả nghiên cứu năm 2020 với kết quả của chính nghiên cứu tương tự được thực hiện 10 năm trước, trong đó có so sánh kỳ vọng và nhận thức của khách hàng về dịch vụ tiền gửi tiết kiệm cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), bằng cách sử dụng công cụ nghiên cứu SERVQUAL, dưới dạng so sánh các chỉ tiêu và một phần so sánh các biến số. Qua khảo sát 280 khách hàng đang giao dịch tại các chi nhánh và phòng giao dịch Agribank về kỳ vọng và nhận thức dịch vụ trong quý 4 năm 2019, sử dụng kết quả Cronbach’s Alpha và EFA của nghiên cứu trước, việc phân tích cho thấy chất lượng dịch vụ được đo lường qua mô hình hiệu chỉnh gồm 4 chỉ tiêu: độ tin cậy, chất lượng tương tác, môi trường dịch vụ và giá cả. Kết quả so sánh có cho thấy những chỉ tiêu đã thay đổi ít nhiều trong vòng 10 năm qua, theo hướng tích cực hơn. Đồng thời, nghiên cứu này cũng đề xuất cho Ban quản lý Agribank một số việc nên làm nhằm ngày càng giảm khoảng cách kỳ vọng – nhận thức của khách hàng, cũng như cập nhật liên tục những ứng dụng mới trong nền kinh tế mở, hội nhập.

Trích dẫn: Hà Nam Khánh Giao, Nguyễn Thị Cẩm Lệ và Bùi Nhất Vương, 2020. Đo lường chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm cá nhân tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Mười năm nhìn lại. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(5D): 206-217.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...