Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
16 (2017) Trang: 29-34
Tạp chí: Hoi thao Quoc gia Benh hai Thuc vat Viet Nam lan 16, Da Nang, 21-23/7/17
Liên kết:

Virus thực vật là một trong những tác nhân chính gây hại cây trồng. Biện pháp sử dụng hoá chất để hạn chế thiệt hại do virus thực vật đã được nghiên cứu trên một số loại cây trồng. Trên cây ớt, acid salicylic (SA), CaCl2 và K2HPO4 đã được sử dụng để khảo sát khả năng giúp hạn chế thiệt hại do Cucumber mosaic virus tại nhà lưới Bộ môn Bảo vệ Thực Vật, khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, trường Đại học Cần Thơ; và tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Kết quả ghi nhận được của các nghiệm thức SA (2 mM), CaCl2 (100 mM) và K2HPO4 (10 mM) có hiệu quả giúp cây chống chịu bệnh cao hơn các nghiệm thức khác. Ở điều kiện ngoài đồng, SA 2mM và K2HPO4 20mM tiếp tục thể hiện khả năng giúp cây dưa leo chống chịu bệnh khảm do CMV gây ra trên cây dưa leo.

Các bài báo khác
128(3B) (2019) Trang: 41-50
Tạp chí: Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development ISSN 2588–1191
128(3C) (2019) Trang: 65-76
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ISSN 2588–1191
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...