Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
366 (2019) Trang: 52-58
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Héo xanh là một trong những bệnh quan trọng trên cây ớt do vi khuẩn Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi gây ra. Việc phòng trừ bệnh héo xanh vi khuẩn gặp nhiều khó khăn do việc sử dụng thuốc hóa học gần như không đạt hiệu quả cao, vi khuẩn sau khi xâm nhiễm vào rễ sẽ đi vào mạch dẫn và nhân mật số làm tắc nghẽn mạch dẫn của cây. Các hướng phòng trừ mới dần được mở ra và đang được nghiên cứu phát triển như sử dụng gốc ghép kháng bệnh, lai tạo giống kháng bệnh, dùng xạ khuẩn, thực khuẩn thể và dịch chiết thực vật. Nghiên cứu sử dụng dịch chiết thực vật để phòng trừ bệnh héo xanh vi khuẩn đã được thực hiện tại Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ nhằm tìm ra dịch chiết thực vật có khả năng ức chế tốt vi khuẩn R. solanacearum trong phòng thí nghiệm, từ đó tiếp tục thực hiện trên cây ớt ở điều kiện nhà lưới. Kết quả cho thấy cả ba loại dịch chiết húng quế, dừa cạn và tỏi đều cho hiệu quả ức chế vi khuẩn từ 40,11 - 69,02%. Dịch chiết húng quế đạt hiệu quả cao nhất. Thí nghiệm thực hiện ở nhà lưới cho thấy hiệu quả ức chế bệnh của các nghiệm thức dịch chiết húng quế khá cao từ 50-58,93%. Biện pháp tưới dịch chiết húng quế sau khi lây bệnh 1 ngày cho hiệu quả tốt nhất, đạt 58,93%.

Các bài báo khác
128(3B) (2019) Trang: 41-50
Tạp chí: Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development ISSN 2588–1191
128(3C) (2019) Trang: 65-76
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ISSN 2588–1191
16 (2017) Trang: 29-34
Tạp chí: Hoi thao Quoc gia Benh hai Thuc vat Viet Nam lan 16, Da Nang, 21-23/7/17
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...