Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 104-110
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/11/2018
Ngày nhận bài sửa: 12/02/2019

Ngày duyệt đăng: 12/04/2019

 

Title:

Disease-reducing effects of aqueous leaf extracts of bình bát nước (Annona glabra) and sài đất (Wedelia calendulacea) on shallot soft rot under greenhouse and storage conditions

Từ khóa:

Bình bát nước (Annona glabra), dịch trích thực vật, Erwinia carotovora, hành tím, sài đất (Wedelia calendulacea), thối củ

Keywords:

Bình bát nước (Annona glabra), Erwinia carotovora, plant extract, sài đất (Wedelia calendulacea), shallot, soft rot

ABSTRACT

Shallot is an important crop of Vĩnh Châu, Sóc Trăng. Soft rot caused by Erwinia carotovora is one of the most destructive diseases of shallot in this region. The study aims at testing for the disease-reducing effects of different aqueous plant extracts on shallot soft rot under greenhouse and storage conditions. Among the aqueous leaf extracts of 10 commonly found herbal plants in Vietnam, only the 4% (w/v) extracts of bình bát nước (Annona glabra) and sài đất (Wedelia calendulacea) exhibited inhibitory effects on the growth of E. carotovora using agar diffusion assays. Under greenhouse conditions, where shallot plants were inoculated at 30 days after planting, the 4% and 5% extracts of both bình bát nước and sài đất showed similar and sometimes stronger disease-reducing effects against of E. carotovora compared to that of the chemical control. When shallots were inoculated before planting, the 5% extract of bình bát nước significantly reduced the disease. Under storage conditions, the 4% and 5% extracts of bình bát nước performed the strongest effects among the treatments tested and even higher than that of the chemical control. The aqueous leaf extracts of bình bát nước and sài đất are therefore good candidates for biological control of shallot soft rot under field conditions.

TÓM TẮT

Hành tím là cây trồng quan trọng của thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng nhưng thường bị một số bệnh gây hại làm giảm năng suất và chất lượng, trong đó thối củ do vi khuẩn Erwinia carotovora gây ra là một trong những bệnh xuất hiện thường xuyên trên ruộng hành và trong tồn trữ. Nghiên cứu này được thực hiện để tuyển chọn loại dịch trích thực vật có khả năng giúp giảm bệnh trong điều kiện nhà lưới và tồn trữ. Trong 10 loài cây cỏ thông thường được tuyển chọn bằng phương pháp khuếch tán trên đĩa thạch, dịch trích lá bình bát nước 4% và sài đất 4% có khả năng ức chế vi khuẩn gây bệnh. Trong điều kiện nhà lưới, khi chủng bệnh ở thời điểm 30 ngày sau khi trồng, bốn loại dịch trích gồm bình bát nước và sài đất 4% và 5% có hiệu quả giúp giảm bệnh thối củ tương đương hoặc cao hơn thuốc hóa học đến 65 ngày sau trồng. Khi chủng bệnh trước khi trồng, dịch trích bình bát nước 5% cũng có hiệu quả giúp giảm bệnh. Trong điều kiện tồn trữ, dịch trích bình bát nước 4% và 5% có hiệu quả giúp giảm bệnh cao nhất và cao hơn thuốc hóa học ở hầu hết thời điểm khảo sát. Dịch trích bình bát nước và sài đất là hai loại dịch trích thực vật có triển vọng để ứng dụng phòng trị bệnh thối củ hành tím do vi khuẩn E. carotovora gây ra trên ruộng hành.

Trích dẫn: Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Khánh Ngân và Nguyễn Đắc Khoa, 2019. Hiệu quả phòng trị bệnh thối củ hành tím của dịch trích lá bình bát nước và sài đất trong điều kiện nhà lưới và tồn trữ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Công nghệ Sinh học)(1): 104-110.

Các bài báo khác
Số 06 (2017) Trang: 23-30
Tải về
(2017) Trang: 267-275
Tạp chí: Hội thảo Quốc gia Bệnh hại Thực vật Việt Nam lần thứ 16 tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng ngày 21-23/7/2017
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...