Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
15 (2016) Trang: 104-111
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu đánh giá khả năng thay thế bột cá bằng bột đậu nành và bổ sung mannan oligosaccharides (MO) trong nuôi cá lóc (Channa striata). Sáu nghiệm thức thức ăn được phối chế cùng mức đạm (45%), béo (9%) và năng lượng (19,3 Kcal/g) gồm 2 nhóm: nhóm bột cá (FM) có 3 nghiệm thức sử dụng 100% đạm từ bột cá và nhóm bột đậu nành (SB) có 3 nghiệm thức thay thế đạm bột cá bằng 40% SB. Mỗi nhóm được bổ sung lần lượt 0; 0,2 và 0,4% MO và lặp lại 3 lần. Sau 8 tuần, tăng trưởng ở nghiệm thức có bổ sung MO khác biệt có ý nghĩa thống kê (P0,05). Các chỉ tiêu đáp ứng miễn dịch như hồng cầu (HC), bạch cầu (BC), kháng thể (Ig) và lysozyme có khuynh hướng tăng dần theo nồng độ MO. Thí nghiệm cảm nhiễm được chia thành hai nhóm tiêm 0,2ml dung dịch muối và Aeromonas hydrophila (CL1403). Sau hai tuần, lysozyme tăng tỉ lệ thuận với nồng độ MO. Đặc biệt ở các nghiệm thức có bổ sung MO từ 0,2-0,4% thì tỉ lệ chết của cá lóc thấp hơn. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi thức ăn cá lóc có 40% SB có bổ sung 0,2 - 0,4% MO cho hiệu quả tốt về tỷ lệ sống, tăng trưởng, chỉ tiêu huyết học, đáp ứng miễn dịch. 

Các bài báo khác
Số 38 (2015) Trang: 101-108
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 196-204
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 207-213
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 261-268
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 310-318
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 390-397
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 398-405
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 50-59
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 58-65
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 96-103
Tải về
Số 03 (2005) Trang:
Tải về
8 (2018) Trang: 200-205
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
(2015) Trang:
Tạp chí: The 7th regional aquafeed forum, feed and feeding management for healthier aquaculture and profits, Can Tho University, 22-23 October 2015
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...