Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 46 (2016) Trang: 73-81
Tác giả: Nguyễn Bá Huy
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 29/06/2016

Ngày chấp nhận: 27/10/2016

 

Title:

The effects of Webquest on high school students’ interests in learning literature

Từ khóa:

Phương pháp WebQuest, hứng thú học tập, chỉ số, tương tác

Keywords:

WebQuest method, studying interest, index, interactions

ABSTRACT

Applying teaching methods effectively requires teachers’ initiative and creativity in their teaching process. The article discusses the application of WebQuest, a teaching method, on teaching Literature. The method is applied to teach medieval literature for students of Grade 11 in a high school in Vietnam. Then many kinds of WebQuest exercises which are suitable for Vietnamese students would be proposed. The results of the research shows that WebQuest stimulates the students’ self-learning and studying interest.

TÓM TẮT

Vận dụng các phương pháp dạy học như thế nào để đạt hiệu quả là một vấn đề đòi hỏi mỗi giáo viên phải chủ động và sáng tạo trong quá trình dạy học. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ bàn về tác động của việc vận dụng phương pháp WebQuest vào dạy học môn Ngữ Văn, mà cụ thể là phần văn học trung đại lớp 11 ở trường THPT. Trên cơ sở đó, chúng tôi đề xuất các dạng bài tập WebQuest phù hợp với điều kiện học tập ở Việt Nam nhằm kích thích tinh thần tự học, tự nghiên cứu và hứng thú học tập ở các em học sinh.

Trích dẫn: Nguyễn Bá Huy, 2016. Tác động của webquest đối với hứng thú học tập môn ngữ văn trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 46c: 73-81.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...