Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 26 (2013) Trang: 71-79
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 08/01/2013

Ngày chấp nhận: 19/06/2013

 

Title:

Applying PROFIBUS network for controlling the existing model of flexible manufacturing system at Mechatronic Lab ? College of Engineering Technology

Từ khóa:

Mạng truyền thông PROFIBUS, PROFIBUS DP, bộ điều khiển logic khả trình

Keywords:

PROFIBUS Network, PROFIBUS DP, Programmable logic controller

Abstract

With the continuous development of science and technology on the world today, the application of advanced techniques to impulse the industrialization and modernization of our country is the most essential thing to do. In this paper, we would like to introduce to readers an application of communication network - Profibus to controlling a flexible manufacturing system using PLC S7-300 (CPU 315-2DP) of Siemens. This is a model of flexible manufacturing system working as a chain of assembling and sorting products in diferrent colors to appropriate storages from FESTO (Germany). The system consists of five stations using PLC S7-300 and one station of Robot doing assembly for completing product. All PLC stations are completely controlled and supervised on computer with SCADA software connecting to PLC master using MPI device; and using PROFIBUS network in order to communicate with other PLCs.  

TóM TắT

Cùng với sự tiến bộ không ngừng về khoa học và công nghệ trên thế giới hiện nay, việc ứng dụng những kỹ thuật tiên tiến góp phần phục vụ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước là nhiệm vụ không thể thiếu. Trong bài báo này, nhóm tác giả trình bày ứng dụng mạng truyền thông PROFIBUS trong việc giám sát và điều khiển hệ thống cơ điện tử, với mô hình hệ thống sản xuất linh hoạt dùng PLC S7-300 (CPU 315-2DP) của hãng Siemens. Đây là mô hình dây chuyền lắp ghép và phân loại sản phẩm theo màu của hãng FESTO (Đức). Hệ thống gồm năm trạm có sử dụng PLC S7-300 và một trạm Robot thực hiện ghép các vật liệu trước khi thành phẩm. Các trạm PLC đều được giám sát và điều khiển hoàn toàn trên máy tính nhờ vào phần mềm SCADA kết nối giữa máy tính với PLC chủ qua cổng MPI (Multi Point Interface ? thiê?t bi? giao tiê?p đa nha?nh); và sử dụng chuẩn PROFIBUS kết nối các PLC với nhau để trao đổi dữ liệu truyền thông.

Các bài báo khác
Số 25 (2013) Trang: 109-118
Tải về
(2018) Trang: 658-662
Tạp chí: 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD-2018); Ho Chi Minh City - Vietnam; November 23-24, 2018.
volume 953 (2019) Trang: pp. 331-343
Tạp chí: Advances in Intelligent Systems and Computing book series (AISC)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...