Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 57, Số 1 (2021) Trang: 227-234
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 14/09/2020

Ngày nhận bài sửa: 28/11/2020

Ngày duyệt đăng: 27/02/2021

 

Title:

Research about how rice brokers work in the Mekong Delta

Từ khóa:

Cò lúa, Đồng bằng sông Cửu Long, thu hoạch, tiêu thụ

Keywords:

Mekong Delta, harversting, Rice broker, trading

ABSTRACT

Using short duration high yielding rice varieties for production 2, 3 crops per year, in the Mekong Delta simultaneous sowing led to a mass harvest, thus, booking for a combined harvester and selling all harvests were a big challenge. Therefore, there have been some people who do the job as the brokers, usally called as “rice brokers”. Most of them were rice prducers who take time to do this brokerage activity. Their operating time for this activity depended on each rice broker, it only takes about 7days per crop. If they expanded this work at other localities, it took more than 80 days per crop on average, and the average income of these people was quite high compared to the people who specialize in rice production, 159,13 million VND/ha/year compared with 43,97 million VND/ha/year. Thus, with the high income, the number of people who work as "rice brokers" in rural areas have appeared more and more. However, the problems were unavoidable during the process of operation, it was necessary to train farmers on basic legal information and management of cooperatives and farmers groups to help them produce and sell their products by themseleves.

TÓM TẮT

Việc Sử dụng giống lúa cao sản ngắn ngày để sản xuất 2, 3 vụ trên năm ở Đồng bằng sông Cửu Long và gieo sạ đồng loạt dẫn đến thu hoạch đồng loạt nên vào lúc cao điểm, việc đặt lịch máy gặt đập liên hợp và tiêu thụ lúa với sản lượng lớn gây khó khăn cho nông dân trong khâu thu hoạch và tiêu thụ. Chính vì vậy, xuất hiện những người làm công tác môi giới hay còn gọi là "Cò" trong khâu thu hoạch và tiêu thụ lúa. Đa phần những người làm “Cò” họ vừa sản xuất lúa vừa tranh thủ làm công tác môi giới này, thời gian hoạt động “Cò” tùy vào mỗi người, chỉ chiếm thời gian khoảng 7 ngày/vụ, nếu hoạt động sang các địa phương khác thì thời gian này nhiều hơn, trung bình 80 ngày/vụ và nguồn thu nhập trung bình của những người này khá cao so với những người dân chỉ chuyên sản xuất lúa, cụ thể là 159,13 triệu đồng/ha/ năm so với  43,97 triệu đồng/ha/ năm. Như vậy, với thu nhập như trên, người làm hoạt động “Cò” ở nông thôn xuất hiện ngày càng nhiều. Để tránh những vấn đề phát sinh, vướng mắc, cần tập huấn cho người dân những thông tin cơ bản về luật pháp, huấn luyện về quản trị điều hành Hợp tác xã, Tổ hợp tác, giúp người dân chủ động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của mình làm ra.

Các bài báo khác
(2011) Trang: 303-310
Tạp chí: kết quả nghiên cứu chuyển giao khoa học của Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn 2007-2009
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...