Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 49 (2017) Trang: 18-26
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/08/2016

Ngày chấp nhận: 29/04/2017

 

Title:

Effect of lotus seed and basis processing conditions on hamburger quality

Từ khóa:

Bánh hamburger, chất lượng, độ nở, hạt sen, nướng

Keywords:

Baking, hamburger, lotus seed, quality, swelling ratio

ABSTRACT

The study was conducted to make high nutritional hamburger with lotus seed added for consumers’more choices. Impact of lotus seeds additional rate, incubation conditions (quantity of yeast, temperature and time) and baking temperature to physical properties and sensory value of hamburger were studied. Results showed that lotus seed hamburger had golden-brown color, good volume and texture with adding of 10% lotus seeds, 1.6% yeast and fermented at 38oC for 110 minutes. The cake had golden-brown color and soft structure when baking was carried out at 210oC. The study results demonstrated that lotus seeds contribute to enhancing the nutritional value and creating unique flavor for lotus seed hamburger.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được tiến hành nhằm làm ra loại bánh hamburger với giá trị dinh dưỡng cao, hạt sen được bổ sung vào cải thiện giá trị dinh dưỡng và tăng sự lựa chọn cho người tiêu dùng. Ảnh hưởng của tỷ lệ hạt sen bổ sung, điều kiện ủ (số lượng nấm men, nhiệt độ và thời gian) và nhiệt độ nướng đến tính chất vật lý và giá trị cảm quan của bánh hambuger đã được nghiên cứu. Kết quả cho thấy bánh hambuger hạt sen có màu vàng đều, độ nở cao, cấu trúc mềm mịn, xốp khi bổ sung 10% hạt sen và lên men với 1,6% nấm men ở nhiệt độ 38oC trong 110 phút. Màu sắc bánh vàng đều và cấu trúc mềm mịn khi nướng ở nhiệt độ 210oC. Các kết quả nghiên cứu đã chứng minh hạt sen góp phần nâng cao giá trị dinh dưỡng và tạo hương vị đặc trưng của hambuger hạt sen.

Trích dẫn: Nguyễn Chí Dũng và Nguyễn Thị Bích Liểu, 2017. Ảnh hưởng tỉ lệ hạt sen bổ sung và điều kiện chế biến cơ bản lên chất lượng bánh hamburger. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 49b: 18-26.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...