Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 49 (2017) Trang: 27-34
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 31/08/2016

Ngày chấp nhận: 29/04/2017

 

Title:

Changes in physico-chemical properties of marian plum

(Bouea macrophylla) by havest date

Từ khóa:

Độ tuổi thu hoạch, TA, thanh trà, TSS, vitamin C

Keywords:

Harvest date, marian plum, TA, TSS, vitamin C

ABSTRACT

Different maturities of marian plum (Bouea macrophylla) grown at Binh Minh district, Vinh Long province to their physico–chemical properties from 21 to 57 days after anthesis were studied. The results showed that color changed from green to organe, indicated by the the decrease in L* values and the increase in a* values which b* values in the peels increased during harvest date. Fruit weight and fruit size increased from 21 to 42 days and insignificantly decreased from 42 to 57 days, while fruit flesh percentage was highest from 37 to 50 days and decrease afterward. The increase of total soluble solids (TSS) content and decrease of titratable acid (TA), following by the increase of TSS/TA ratio was noticed during harvest date. Vitamin C content decreased from 21 to 42 days and increased from 42 to 57 days. The growth of marian plum can be divided into 2 stages: development (≤42 days) and maturity 42 ÷57 days); overmature stage was not identified in the experiment.

TÓM TẮT

Sự thay đổi đặc tính hóa lý theo độ tuổi thu hoạch từ 21 đến 57 ngày sau khi hoa rụng của quả thanh trà (Bouea macrophylla) trồng tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long đã được tiến hành nghiên cứu. Kết quả cho thấy, có sự thay đổi về màu sắc vỏ quả từ xanh lá đến cam, thể hiện bởi sự suy giảm của giá trị L* và sự gia tăng của giá trị a*, trong khi đó độ màu b* khi đo bên ngoài vỏ giảm dần theo sự gia tăng độ tuổi và ngược lại khi đo đạc ở phần thịt quả. Khối lượng và kích thước quả tăng dần từ 21 đến 42 ngày và suy giảm không khác biệt ý nghĩa từ 42 đến 57 ngày, trong khi đó, tỷ lệ thịt quả đạt cao nhất từ 37 đến 50 ngày và giảm ở khoảng thời gian tiếp theo. Sự gia tăng của tổng hàm lượng chất khô hòa tan (TSS, %) và sự suy giảm của tổng số acid chuẩn độ (TA, %), theo đó là sự gia tăng của tỷ lệ TSS/TA được ghi nhận. Hàm lượng vitamin C (mg%) giảm từ 21 đến 42 ngày và tăng từ 42 đến 57 ngày. Kết quả nghiên cứu cho thấy, quá trình sinh trưởng và phát triển của thanh trà từ sau khi rụng cánh hoa đến 57 ngày có thể chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn tăng trưởng (≤42 ngày) và giai đoạn chín thuần thục (42 ÷57 ngày).

Trích dẫn: Tô Nguyễn Phước Mai, Nguyễn Hải Âu, Lê Ngọc Dương và Trần Thanh Trúc, 2017. Sự thay đổi tính chất hóa lý của quả thanh trà theo độ tuổi thu hoạch. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 49b: 27-34.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...