Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 37 (2015) Trang: 1-7
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 23/12/2014

Ngày chấp nhận: 24/04/2015

Title:

Processing methods of biogas tanks from coconut fibers

Từ khóa:

Hầm ủ biogas, sợi xơ dừa, vật liệu composite

Keywords:

Biogas tank, coir fiber, composite material

ABSTRACT

This paper showed the results of mechanical properties investigation of the composite plates reinforced by the coir fiber plates using calcium carbonate as a filler. In addition, the paper also presented a method for biogas tank production using coir fiber. This method is suitable for small and medium household livestock breeding. Coir fiber from Mo Cay District - Ben Tre province, unsaturated polyester and calcium carbonate were used as the initial materials. The biogas tank was made by hand using the coir fiber mat prepared by hot pressing method with a Pan Stone hot-pressing machine that operates based on the hydraulic system with automatic control and has its heating equipment on the mold. Experiments were conducted to evaluate the tensile and bending properties of the composite plates reinforced by coir fiber mat. The obtained results indicated that the suitable mass fraction of the unsatured polyesters per calcium carbonate for the tank processing was 60% and proper processing steps were proposed to successfully build the biogas tank.

TÓM TẮT

Bài báo trình bày kết quả khảo sát tính chất cơ học của tấm composite gia cường bằng tấm mat sợi xơ dừa có sử dụng chất độn là CaCO3. Thêm vào đó, bài báo cũng trình bày phương pháp gia công hầm ủ biogas từ sợi xơ dừa, phù hợp cho các hộ chăn nuôi vừa và nhỏ. Xơ dừa từ huyện Mỏ Cày – tỉnh Bến Tre, nhựa polyester và chất độn CaCO3 được sử dụng làm nguyên liệu. Hầm ủ biogas được gia công theo phương pháp thủ công với các tấm mat xơ dừa được gia công theo phương pháp ép nóng bằng máy ép nóng Panstone (có xuất xứ từ Đài Loan), máy hoạt động nhờ hệ thống thủy lực, điều khiển tự động và các thiết bị gia nhiệt trên khuôn ép. Các khảo sát được đánh giá thông qua cơ tính kéo và uốn của các tấm composite gia cường bằng tấm mat sợi xơ dừa. Các kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ chất độn CaCO3 thích hợp cho gia công hầm ủ là 60% so với trọng lượng nhựa polyester (UPE) và xây dựng được các bước gia công hầm ủ từ khuôn cho đến sản phẩm.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 1-8
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 1-8
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 103-108
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...