Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 49 (2017) Trang: 66-72
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 11/11/2016

Ngày chấp nhận: 28/04/2017

 

Title:

Research and application of super-capacitors

Từ khóa:

Năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo, siêu tụ điện

Keywords:

Renewable energy, solar energy, supercapacitor

ABSTRACT

This study is aimed to find a solution to using super-capacitors for generating solar energy instead of using batteries; the supercapacitor serves low-power applications such as lights, warning lights, power supplies for environmental monitoring electronic devices industrial sensors on dangerous places or replace motorcycle’s batteries, etc. The super-capacitors have high advantages strength, friendly environmental, capacity energy storage in short time. The study sets up some experiments for charging by positive balancing methods appling on six super-capacitors 350F/2.7VDC, which generates by solar panels 12VDC/25W. Experimental results demonstrated that using super-capacitors to replace batteries in storing solar energy is completely feasible.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này tìm kiếm một giải pháp ứng dụng siêu tụ điện để tích trữ năng lượng điện mặt trời thay thế cho ắc-quy; nhằm mục đích phục vụ các ứng dụng công suất thấp như đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo, cấp nguồn cho các thiết bị điện tử quan trắc môi trường, các cảm biến công nghiệp trong môi trường độc hại, hay thay thế bình ắc-quy của xe gắn máy… Siêu tụ điện có ưu điểm là độ bền cao, thân thiện với môi trường, khả năng tích trữ năng lượng trong thời gian ngắn. Nghiên cứu này thiết lập thí nghiệm việc nạp điện bằng phương pháp cân bằng tích cực cho 6 siêu tụ 350F/2.7VDC, từ dòng điện sinh bởi tấm pin năng lượng mặt trời 12VDC/25W. Kết quả thí nghiệm chứng tỏ được việc dùng siêu tụ thay thế cho bình ắc-quy trong sử dụng điện mặt trời là hoàn toàn khả thi.

Trích dẫn: Võ Trần Tấn Quốc và Nguyễn Chí Ngôn, 2017. Nghiên cứu ứng dụng siêu tụ điện. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 49a: 66-72.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...