Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 66-74
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 24/10/2016

 

Title:

Changes of glutamic acid content and glutamate decacboxylase during the soaking and germination of pre-germinated brown rice

Từ khóa:

Gạo lứt, gạo mầm, glutamic acid, GAD Changes of glutamic acid content and glutamate decarboxylase activity during the soaking and germination of brown rice

Keywords:

Germination, glutamate decarboxylase, glutamic acid, pre-germinated brown rice, soaking

ABSTRACT

To understand more about the soaking and germination of pre-germinated brown rice, firstly, study on changes of enzyme GAD activity and glutamic acid content of two rice varieties as MBD and IR50404 under different soaking conditions like different pH values (3÷ 6), optimal pH value added with various rice bran extract (3÷7%), optimal pH value added with various acid glutamic (0.2÷0.6%) were done. Secondly, the brown rice after soaked in three optimal soaking conditions from the previous experiments were incubated at 37o­C for 20 to 28 hours to determine the changes of various GAD activity as well as glutamic acid content during the germination. The results showed that optimal pH value for soaking in 6 hours of MBD was pH 4 while pH 5 for IR50404. Maximal GAD activity of MBD was 12.069 UI/g, glutamic acid content was 1337.950 mg% while for IR50404, maximal GAD activity was 15.475 UI/g, glutamic was 1410.150 mg%. When supplemented with 0.6% glutamic acid, GAD activity increased considerably in both rice varieties, 20.148 UI/g for IR50404 and 18.811 UI/g for MBD. Rice bran extract did not affect to these parameters. During the germination, after 28 hours incubation, when supplemented with 0.6% glutamic acid in soaking stage, the GAD activity increased higher than value of control sample as well as values of rice bran extract samples in germination stage. Maximal GAD activity was 37.108 UI/g for IR50404 while 34.527 UI/g for MBD. The results indicated that just glutamic acid affected to GAD during germinated brown rice production.

TÓM TẮT

Để hiểu rõ hơn về quá trình ngâm và nảy mầm của gạo lứt nguyên phôi, nghiên cứu về sự thay đổi hoạt tính enzyme GAD và hàm lượng acid glutamic của 2 giống lú a MBĐ và IR50404 ở các điều kiện dung dịch ngâm có pH 3÷ 6; pH tối thích bổ sung dịch cám 3÷7% và pH tối thích bổ sung acid glutamic 0,2÷0,6% đã được thực hiện. Gạo lứt sau khi ngâm ở pH tối ưu, pH tối ưu có bổ sung dịch cám tốt nhất và pH tối ưu có bổ sung acid glutamic thích hợp nhất được đem ủ ở 37 oC, yếm khí để quan sát sự biến đổi của GAD cũng như acid glutamic từ 20÷28 giờ. Kết quả cho thấy, sau 6 giờ ngâm, IR50404 có hoạt tính GAD cao nhất tại pH 5 đạt 15,475 UI/g, acid glutamic là 1410,150 mg%, MBĐ có hoạt tính GAD cao nhất tại pH 4 đạt 12,069 UI/g, acid glutamic là 1337,950 mg%. Khi bổ sung 0,6% acid glutamic, hoạt tính GAD tăng đáng kể ở cả hai giống lúa IR50404 là 20,148 UI/g và MBĐ là 18,811 UI/g. Trong khi đó, việc bổ sung dịch cám không có ảnh hưởng nhiều đến hoạt tính GAD cũng như acid glutamic trong gạo ở cả hai giống trong suốt quá trình ngâm. Trong giai đoạn nảy mầm, sau 28 giờ ủ, khi có bổ sung 0.6% acid glutamic thì hoạt tính GAD cao hơn nhiều so với mẫu đối chứng và mẫu có bổ sung dịch cám; đối với IR50404 là 37,108 UI/g, với MBĐ là 34,527 UI/g. Như vậy, chỉ có acid glutamic là có tác động đến việc tăng hoạt tính GAD trong quá trình ngâm và nảy mầm.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Triệu Ngọc Hân, Lê Nguyễn Đoan Duy và Nguyễn Công Hà, 2016. Sự biến đổi của acid glutamic và hoạt tính glutamate decacboxylase trong quá trình ngâm và nảy mầm của gạo lứt nguyên phôi. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 1): 66-74.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...