Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
13 (2017) Trang: 31-38
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển Nông thôn
Liên kết:

Sử dụng nước thải biogas trồng dưa leo (Cucumis sativus L.) quy mô nông hộ” được thực hiện nhằm đánh giá được sự sinh trưởng, năng suất của dưa leo. Thí nghiệm được bố trí với 3 nghiệm thức: Nghiệm thức đối chứng sử dụng phân hóa học tưới cho cây (ĐC), nghiệm thức tưới nước thải biogas tương đương 75% hàm lượng đạm của nghiệm thức bón phân hóa học (NT1) và nghiệm thức tưới nước thải biogas tương đương 50% hàm lượng đạm của nghiệm thức bón phân hóa học(NT2). Kết quả canh tác dưa leo sử dụng nước thải biogas cho thấycác chỉ tiêu chiều dài dây chính, số hoa, phẩm chất và năng suất trái ở nghiệm thức tưới nước thải biogas tương đương 75% hàm lượng đạm (NT1) cho kết quả tốt, thể hiện qua chiều dài trung bình dây chính đạt 272,2 ± 9,6 cm, số hoa mỗi cây trung bìnhlần lượt là41,50 hoa đực/cây và 13,30 hoa cái/cây, chiều dài tráicó giá trị trung bình16,89 ± 0,60 cmvới đường kính trung bình 4,51 ± 0,30 cm và không khác biệt có ý nghĩa thống kê

Các bài báo khác
Số 05 (2006) Trang: 167-174
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 36-44
Tải về
Số 53 (2017) Trang: 53-64
Tải về
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...