Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 53 (2017) Trang: 32-40
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 15/05/2017

Ngày nhận bài sửa: 12/07/2017

Ngày duyệt đăng: 30/11/2017

 

Title:

Detection of Aeromonas schubertii causing white inclusions in internal organs of snakehead fish (Channa striata) by using polymerase chain reaction

Từ khóa:

Aeromonas schubertii, Cá lóc (Channa striata), PCR

Keywords:

Aeromonas schubertii, PCR and snakehead fish (Channa striata)

ABSTRACT

The PCR procedure to detect Aeromonas schubertii bacteria, which causes white inclusions in internal organs of snakehead fish, was carried out and standardized. The primer pairs Schubertii-16S- (UF-2) F and Schubertii-16S- (UF-2) R (Demarta et al., 1999) were used to amplify the 16s rDNA gene for A. schubertii with a 322-bp PCR product was used in order to shorten the detection time and specific to the causative agent. The optimized PCR procedure includes 1 mM MgCl 2, 1U Taq DNA polymerase and 0.2 mM dNTPs. The detection limit of this PCR protocol is approximately of 30 ng DNA. The specificity of the primer pair is determined to detect only A. schubertii bacteria without detection of some common bacterial pathogens in aquaculture such as Streptococcus agalactiae, Aeromonas hydrophila, Vibrio parahaemolyticus, Edwardsiella ictaluri and Flavobactertium columnare.

TÓM TẮT

Quy trình PCR phát hiện vi khuẩn Aeromonas schubertii gây bệnh đốm trắng nội quan trên cá lóc được thực hiện và chuẩn hóa. Cặp mồi Schubertii-16S- (UF-2) F và Schubertii-16S- (UF-2) R (Demarta et al., 1999) được sử dụng để khuếch đại gen 16s rDNA cho vi khuẩn A. schubertii với kích thước sản phẩm PCR là 322 bp được thực hiện nhằm rút ngắn thời gian và phát hiện chính xác tác nhân gây bệnh. Quy trình PCR được chuẩn hóa có thành phần phản ứng là 1 mM MgCl2, 1U Taq DNA polymerase và 0,2 mM dNTPs, 0,25 µM mồi Schubertii-16S- (UF-2) F và 0,25 µM Schubertii-16S- (UF-2) R. Độ nhạy của qui trình PCR là 30ng DNA /phản ứng. Tính đặc hiệu của cặp mồi được xác định là chỉ phát hiện A. schubertii mà không phát hiện được một số loài vi khuẩn gây bệnh trong thủy sản như: Streptococcus agalactiae, Aeromonas hydrophila, Vibrio parahaemolyticus, Edwardsiella ictaluri và Flavobactertium columnare.

Trích dẫn: Nguyễn Ngọc Dung và Đặng Thị Hoàng Oanh, 2017. Phát hiện vi khuẩn Aeromonas schubertii gây đốm trắng ở nội quan cá lóc (Channa striata) bằng phương pháp PCR. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 53b: 32-40.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...