Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 32-36
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 04/04/2019
Ngày nhận bài sửa: 01/06/2019

Ngày duyệt đăng: 30/10/2019

 

Title:

Theoretical basis for calculating the differences in height between points

Từ khóa:

EGM2008, GNSS, PPP (precise point positioning), thế trọng trường

Keywords:

EGM2008, GNSS, gravity geopotential, PPP (precise point positioning)

ABSTRACT

In traditional survey, the difference in height between two points is determined by geometric levelling method, which is suitable in case of short distance between two points. When the distance between two points is hundreds of km long, the cost of surveying may become very high. In this paper, two other methods for calculating the difference in height between two points will be introduced. Based on GNSS received data, differences in height are calculated by two methods: (1) subtracting two equipotential surfaces at two points or (2) subtracting the elevations of two points. An experiment was conducted (at Nha Trang and Ho Chi Minh city) in order to verify given formulas. Results showed that errors are acceptable as they do not exceed Acceptable Error Limits, given by Technical Normative Standard, and hence, GNSS would have been a better choice than Geometric Levelling method in some cases.

TÓM TẮT

Trong công tác đo đạc truyền thống, để xác định chênh cao giữa 2 điểm cần phải thực hiện đo thủy chuẩn hình học, với phương pháp đo này, khi khoảng cách giữa 2 điểm xa (hàng trăm km), chi phí sẽ rất lớn. Trong bài báo này, nhóm tác giả đề cập đến 2 phương  pháp khác để tính chênh cao giữa 2 điểm. Điểm đặc biệt của 2 phương pháp này là sử dụng kết quả đo GNSS để tính chênh cao thông qua: (1) tính hiệu số thế giữa 2 mặt đẳng thế đi qua 2 điểm hay (2) tính hiệu độ cao qua việc xử lý số liệu đo tuyệt đối (tương đối). Hai điểm đo thực nghiệm được áp dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh và Nha Trang, hai phương pháp trên cho cùng giá trị chênh cao và sai số nằm trong mức cho phép. Kết quả này cho thấy, trong một số trường hợp, có thể sử dụng GNSS thay thế cho phương pháp đo chênh cao thủy chuẩn hình học.

Trích dẫn: Đỗ Minh Tuấn và Huỳnh Nguyễn Định Quốc, 2019. Cơ sở lý thuyết xác định chênh cao giữa các điểm. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(5A): 32-36.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...