Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
112 (2020) Trang: 12-21
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Chăn nuôi
Liên kết:

Thí nghiệm được tiến hành trên 5 con dê cái lai F1 (♂ Saanen × ♀ Bách Thảo), 5 tháng tuổi, khối lượng 17,12±1,67 kg nhằm đánh giá ảnh hưởng của lá và trái mít non thay thế cho cỏ voi trong khẩu phần lên lượng ăn vào, tỷ lệ tiêu hóa, tăng khối lượng và sinh khí methane. Các gia súc được cho ăn 40% thức ăn hỗn hợp (TĂHH) và 60% còn lại là cỏ voi, lá mít và trái mít non. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu ô vuông Latin với 5 nghiệm thức (NT), bao gồm: 60% cỏ voi (NT1), 30% cỏ voi + 30% trái mít non (NT2),30% cỏ voi + 30% lá mít (NT3), 30% cỏ voi + 15% trái mít non + 15% lá mít (NT4) và 30% trái mít non + 30% lá mít (NT5). Mỗi giai đoạn thí nghiệm được tiến hành trong 14 ngày với 9 ngày thích nghi và 5 ngày lấy mẫu.Kết quả cho thấy NT3 và NT5 làm tăng lượng dưỡng chất tiêu thụ như DM, OM và CP (P4(g CH4/g tăng khối lượng) từ 192-250% so với việc chỉ cho ăn cỏ voi (P4của dê trong giai đoạn tăng trưởng.

Các bài báo khác
(2020) Trang: 219-227
Tạp chí: The 3rd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment, Nong Lam University Ho Chi Minh City, November 18, 2020
(2019) Trang: 38-42
Tạp chí: The 2nd International Conference on Tropical Animal Science and Production 2019
(2018) Trang: 449-456
Tạp chí: The 4th Asian- Australasian Dairy Goat Conference October 17-19, 2018 Tra Vinh, Viet Nam
(2018) Trang: 400-406
Tạp chí: The 4th Asian- Australasian Dairy Goat Conference, October 17-19, 2018 Tra Vinh, Viet Nam
(2017) Trang: 500-506
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Chăn nuôi - Thú y Toàn quốc
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...