Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 115-124
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 01/11/2017

Ngày nhận bài sửa: 01/12/2017

Ngày duyệt đăng: 26/04/2018

 

Title:

Study on damage situation of the cabbage webworm, Hellula undalis fabricius (Lepidoptera: Crambidae) on green mustards at the Mekong Delta

Từ khóa:

Rau cải xanh, sâu kéo màng, tình hình gây hại

Keywords:

Cabbage webworm, damage situation, Hellula undalis

ABSTRACT

Damage situation of the cabbage webworm (Hellula undalis) on green mustards at Mekong Delta had been studied by farmer interview and field investigation at Vinh Long, Can Tho and Hau Giang province from February 2016 to March 2017. The results of interview with 180 households showed that H. undalis damaged 9 green mustards cultivars (Brassicaceae) which farmers are cultivating, especially heavy at the stage 10-15 DAP (days after planting) and in dry season heavily. Up to 48.9% of total interviewed households did less known about H. undalis, 17.2% not know and 33.9% know clearly the morphological characteristics, times and seasons it damaged. In 25 field investigation, the damage of H. undalis was popularity (++, 25-50%) with the frequency 5/5 times of green mustards season. Brassica campestris, Nasturtium officinale, B. juncea and B.  integrifolia were damaged by H. undalis with the highest percentage of 7 green mustards cultivars.

TÓM TẮT

Tình hình gây hại của sâu kéo màng (Hellula undalis) hại rau cải tại Đồng bằng sông Cửu Long được điều tra và khảo sát tại 03 tỉnh/thành phố, Vĩnh Long, Cần Thơ và Hậu Giang trong thời gian từ tháng 2 năm 2016 đến tháng 3 năm 2017. Kết quả điều tra 180 hộ nông dân trồng rau cải cho thấy, nông dân trồng 9 loại rau cải thuộc họ Brassicaceae đều bị sâu kéo màng gây hại, thường ở giai đoạn 10–15 ngày sau khi gieo và gây hại nặng trong mùa nắng. Có đến 48,9% tổng số hộ được phỏng vấn là hiểu biết ít về sâu kéo màng, số còn lại 17,2% là không hiểu biết và 33,9% là hiểu biết rõ ràng về đặc điểm hình thái, thời điểm và mùa vụ gây hại của loài sâu này. Kết quả khảo sát trên 25 ruộng rau cải cho thấy, sâu kéo màng gây hại ở mức độ phổ biến (++, 25-50%) với tần suất xuất hiện là 5/5 lần khảo sát suốt vụ rau cải. Cải tùa xại, xà lách xoong, cải xanh và cải ngọt bị sâu kéo màng gây hại với tỷ lệ cao trong 7 loại cải được khảo sát tại 03 tỉnh/thành phố nói trên.

Trích dẫn: Trần Thanh Thy, Lê Văn Vàng và Nguyễn Lộc Hiền, 2018. Tình hình gây hại của sâu kéo màng, Hellula undalis Fabricius (Lepidoptera: Crambidae) hại rau cải tại Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(3B): 115-124.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 27-33
Tác giả: Trần Thanh Thy
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...