Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 57, Số 1 (2021) Trang: 51-55
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 28/12/2020
Ngày nhận bài sửa: 11/01/2021

Ngày duyệt đăng: 27/03/2021

 

Title:

Flavonoid compounds and anti-inflammatory activity from Scoparia dulcis leaves

Từ khóa:

Flavonoid, kháng viêm, Scoparia dulcis

Keywords:

Anti-inflammation, flavonoid, Scoparia dulcis

ABSTRACT

The medicinal plant Scoparia dulcis is used for the treatment of bronchitis, gastric disorders, antidiabetes, hypertension, hepatitis etc. In this study, experiments were designed to evaluate in vitro the anti-inflammatory activity and to isolate phytochemicals from the methanol extract of leaves of Scoparia dulcis. The chemical investigation of this extract, through chromatography method, led to the isolation of two flavonoids, their chemical structures were identified as apigenin 7-O-rutinoside (1) and isoquercitrin (2). In the anti-inflammatory assay, crude ethanolic extract and ethyl acetate as well as methanol fractions had potent anti inflammation activity through the inhibition of nitric oxide formation in cells.

TÓM TẮT

Cam thảo nam (Scoparia dulcis) được sử dụng trong điều trị các bệnh về đường tiêu hóa, đái tháo đường, cao huyết áp, bảo vệ gan... Nghiên cứu này trình bày kết quả về hoạt tính kháng viêm của cao chiết và quá trình phân lập chất từ lá cam thảo nam. Bằng các phương pháp sắc ký, hai flavonoid đã được phân lập và xác định cấu trúc hóa học là apigenin 7-O-rutinoside  và isoquercitrin. Trên mô hình kháng viêm thông qua ức chế việc tạo thành nitric oxide, cao chiết cồn tổng, cao phân đoạn ethyl acetate, methanol có tác dụng kháng viêm.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...