Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 57-66
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 04/03/2020
Ngày nhận bài sửa: 12/05/2020

Ngày duyệt đăng: 29/06/2020

 

Title:

Antifungal activity of tea tree (Meleleuca alternifolia) essential oil against Colletotrichum capsici causing anthracnose on postharvest capsicum fruits

Từ khóa:

Bệnh thán thư, Colletotrichum capsici, ớt, tinh dầu tràm trà

Keywords:

Anthracnose, capsicum fruits, Colletotrichum capsici, tea tree essential oil

ABSTRACT

Colletotrichum sp. causes very popular and serious harm on many crops, from vegetables such as peppers, tomatoes, cucumber, melon, etc. to fruit trees such as mangoes, durians, papayas, bananas, dragon fruits. The study is aimed to determine the inhibition of tea tree (Meleleuca alternifolia) essential oil against Colletotrichum capsici. The in vitro result showed that inhibitory concentrations of tea tree essential oil against C. capsici was 6 μL/mL. Testing C. capsici morphological variations by SEM showed remarkable changes in the morphology and structure of mycelium. The in vivo result showed that tea tree essential oil concentration of 10% inhibited the development of lesion diameter and controlled the growth of C. capsici on postharvest capsicum fruits.

TÓM TẮT

Nấm Colletotrichum sp. gây hại rất phổ biến và nghiêm trọng trên nhiều loại cây trồng, từ cây rau màu như ớt, cà chua, bầu bí, dưa,… đến các loại cây ăn trái như xoài, sầu riêng, đu đủ, chuối, thanh long. Một loài nấm Colletotrichum có thể gây hại trên nhiều loại cây trồng và ngược lại, một loại cây trồng có thể bị tấn công bởi nhiều loài nấm Colletotrichum. Nghiên cứu này nhằm xác định khả năng ức chế nấm Colletotrichum capsici gây bệnh thán thư trên ớt của tinh dầu tràm trà (Meleleuca alternifolia). Nghiên cứu cho thấy nồng độ ức chế của tinh dầu tràm trà đối với nấm C. capsici được xác định là 6 µL/mL. SEM được sử dụng để kiểm tra các thay đổi hình thái của hệ sợi dòng nấm C. capsici. Kết quả cho thấy những thay đổi đáng chú ý về hình thái của sợi nấm. Nghiên cứu cũng được thực hiện trong điều kiện in vivo đã chứng minh hiệu quả nồng độ tốt nhất của tinh dầu tràm trà trong việc phòng trừ bệnh thán thư do nhiễm nấm C. capsici trên trái ớt sau khi được tách khỏi cây là 10%.

Trích dẫn: Lê Thanh Khang, Nguyễn Thị Thu Hương và Lê Thị Thủy Tiên, 2020. Hoạt tính kháng nấm Colletotrichum capsici gây bệnh thán thư trên ớt sau thu hoạch của tinh dầu tràm trà (Meleleuca alternifolia). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Khoa học tự nhiên)(2): 57-66.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...