Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí 03(2016) Trang: 1-6
Tải về
Số tạp chí Nông nghiệp 2016(2016) Trang: 10-21
Tải về
Số tạp chí 17a(2011) Trang: 110-117
Tải về
Số tạp chí 48(2017) Trang: 111-115
Tải về
Số tạp chí Nông nghiệp 2014(2014) Trang: 124-132
Tải về
Số tạp chí Công nghệ TT 2015(2015) Trang: 203-211
Số tạp chí 16b(2010) Trang: 49-57
Tải về
Số tạp chí 11/2016(2016) Trang: 231-238
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí (2015) Trang: 187-194
Tạp chí: Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14, thành phố Hồ Chí Minh, 30/10/2015
Số tạp chí (2015) Trang: 157-174
Tạp chí: Hội thảo quốc gia đất việt nam hiện trạng sử dụng và thách thức
Số tạp chí 1(2014) Trang:
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014
Số tạp chí 1(2014) Trang:
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014
Số tạp chí 1(2014) Trang:
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014
Số tạp chí 1(2014) Trang: 64
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014
Số tạp chí 1(2014) Trang:
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014
Số tạp chí 1(2013) Trang: 497
Tạp chí: Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
Số tạp chí 1(2012) Trang: 492
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: CAAB 2012
Số tạp chí 1(2012) Trang: 151
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2012
Số tạp chí 18(2012) Trang: 417
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Applied Earth Observation and Geoinformation
Số tạp chí 1(2012) Trang: 481
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: CAAB 2012
Số tạp chí 1(2012) Trang: 322
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2012
Số tạp chí 2(2011) Trang: 7
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: IJERD
Số tạp chí (2012) Trang:
Tạp chí:  Proceedings of the international symposium and workshop on tropical peatland
Số tạp chí (2009) Trang:
Tạp chí: Proceeding: The 26th Asian Conference on Remote Sensing. ACRS 2005.7-11-Nov.2005, Hanoi, Vietnam
Số tạp chí (2009) Trang:
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: CSA News
Số tạp chí (2011) Trang:
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Ký yếu Hội thảo Ứng dụng GIS Toàn quốc 2010
 

CÁC ẤN PHẨM


 
 
Vui lòng chờ...