Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2018) Trang: 147-157
Tạp chí: Lâm sinh và Biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long
Liên kết:

Thành phố Cần Thơ là trung tâm văn hóa – kinh tế của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, quận Ninh Kiều là quận trung tâm của Thành phố, để có sự phát triển một cách hài hòa giữa tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa và mảng xanh đô thị cần phát triển và bảo vệ không gian xanh cho Thành phố một cách hợp lí. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp thu thập ảnh và xử lí ảnh Google Earth bằng phương pháp phân loại hướng đối tượng đồng thời đánh giá hiện trạng phân bố cây xanh đường phố thuộc quận Ninh Kiều, trung tâm thành phố Cần Thơ năm 2015. Kết quả nghiên cứu xây dựng được bản đồ hiện trạng phân bố cây xanh đường phố quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ năm 2015 với độ chính xác toàn cục T=86% và hệ số Kappa K = 0,72. Khu vực có diện tích cây xanh đường phố không đạt theo tiêu chuẩn của Bộ Xây Dựng gồm các phường: An Bình, An Cư, An Hòa, An Khánh, An Lạc, An Nghiệp, An Phú, Hưng Lợi, Thới Bình, Xuân Khánh. Đề tài hỗ trợ số liệu giúp việc quy hoạch cây xanh đô thị phù hợp tại thành phố Cần Thơ nhằm đảm bảo an toàn môi sinh theo tiêu chuẩn đô thị loại I do Bộ Xây Dựng đã quy định.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-7
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 119-126
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 125-133
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 137-143
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 167-173
Tải về
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 30-39
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 66-73
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 67-74
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 78-83
Tải về
Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh (2021) Trang: 15-28
Tạp chí: Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang
Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh (2021) Trang: 74-85
Tạp chí: Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 40-50
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
(2019) Trang: 368-377
Tạp chí: Hội nghi ứng dụng GIS toàn quốc tại Trường Đại học Tây Nguyên, ngày 28/11/2019
(2018) Trang:
Tạp chí: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-3/W4, 2018 GeoInformation For Disaster Management (Gi4DM), 18–21 March 2018, Istanbul, Turkey
(2018) Trang: 342-352
Tạp chí: GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS)
(2015) Trang: 287-290
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2015 tại Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 06-09/10/2015
70/QĐ-KHTNCN (2013) Trang: TS05-4
Tạp chí: Proceeding of the 9th International Conference on Geoinformation for Disaster Management
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...