Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2019) Trang: 359-367
Tạp chí: Hội thảo ứng dụng GIS Toàn quốc

Ảnh viễn thám siêu phổ (hyperspectral) được thu chụp trong rất nhiều dãi quang phổ hẹp liên tiếp nhau và được ứng dụng hữu hiệu trong phân biệt thảm thực vật. Nghiên cứu trình bày ứng dụng của ảnh viễn thám siêu phổ HICO (Hyperspectral Imager for the Coastal Ocean) trong phân lập loài rừng ngập mặn ven biển bằng phương pháp phân tích quang phổ phân kì (Spectral Information Divergence - SID). Kết quả nghiên cứu cho thấy, ảnh siêu quang phổ HICO có khả năng ứng dụng cao trong phân lập loài rừng ngập mặn ven biển tỉnh Sóc Trăng với độ chính xác toàn cục khoảng 89,2% và Kappa đạt 0,8. Các loài rừng ngập mặn đã phân biệt thông qua phân tích ảnh gồm 3 loài là đước (Rhizophora apiculate) với diện tích khoảng 1.357 ha, mắm đen (Avicennia officinalis) với khoảng 441 ha và khoảng 1.118 ha bần chua (Soneratia caseolaris). Đước là loài rừng ngập mặn có phạm vi phân bố rộng, trong khi bần chua tập trung thành vùng lớn ở huyện Trần Đề và Cù Lao Dung, và mắm đen phân bố chủ yếu ở xã Vĩnh Hải (Vĩnh Châu). Nghiên cứu là cơ sở quan trọng trong xác định thành phân loài rừng, thảm thực vật cho các nghiên cứu và ứng dụng có liên quan.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-7
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 119-126
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 125-133
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 137-143
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 167-173
Tải về
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 30-39
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 66-73
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 67-74
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 78-83
Tải về
Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh (2021) Trang: 15-28
Tạp chí: Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang
Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh (2021) Trang: 74-85
Tạp chí: Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 40-50
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
(2019) Trang: 368-377
Tạp chí: Hội nghi ứng dụng GIS toàn quốc tại Trường Đại học Tây Nguyên, ngày 28/11/2019
(2018) Trang:
Tạp chí: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-3/W4, 2018 GeoInformation For Disaster Management (Gi4DM), 18–21 March 2018, Istanbul, Turkey
(2018) Trang: 342-352
Tạp chí: GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS)
(2018) Trang: 147-157
Tạp chí: Lâm sinh và Biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long
(2015) Trang: 287-290
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2015 tại Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 06-09/10/2015
70/QĐ-KHTNCN (2013) Trang: TS05-4
Tạp chí: Proceeding of the 9th International Conference on Geoinformation for Disaster Management
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...