Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 49 (2017) Trang: 41-46
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 16/07/2016

Ngày chấp nhận: 28/04/2017

 

Title:

Study on reuse of plastic waste to produce light concrete as construction material

Từ khóa:

Cấp phối bê tông, cường độ chịu nén, rác thải nhựa

Keywords:

Compressive strength, mixed concrete, plastic waste

ABSTRACT

In modern society, production and usage of plastic become popular; however, this creates a huge of plastic waste, which seriously causes damage to the environment. This study aims to test applicability of plastic waste to produce concrete to help reduce the flow of plastic waste into dump. The mixed concrete samples were prepared with cement, sand, water and plastic for testing of compressive strength, in which the plastic was applied as a replacement material for sand. The testing results show that optimum ratio for replacement plastic to sand was 5 - 30%. At this range, the testing concrete received good compressive strength compared to the control sample. Beside that, the cost for preparing the plastic to concrete production was high. Therefore, it is necessary to improve the preparation step to reduce the cost.

TÓM TẮT

Trong xã hội phát triển hiện đại, sản xuất và tiêu dùng bao bì nhựa đã trở nên phổ biến trong đời sống hàng ngày của con người, tuy nhiên cũng tạo ra lượng nhựa thải lớn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Nghiên cứu này nhằm tận dụng lượng rác thải nhựa để sản xuất bê tông làm vật liệu xây dựng, hạn chế lượng nhựa thải đem đi chôn lấp. Các mẫu cấp phối bê tông với nguyên liệu xi măng, cát, nước và nhựa được chuẩn bị để thử nghiệm, trong đó thành phần nhựa được đưa vào để thay thế cho thành phần cát. Kết quả kiểm tra các mẫu cấp phối bê tông thử nghiệm đã xác định được tỷ lệ nhựa thay thế cát tối ưu trong khoảng từ 5 - 30% nhựa. Tỷ lệ này sẽ giúp tăng mà không ảnh hưởng đến cường độ chịu nén của mẫu bê tông. Tuy nhiên, quá trình gia công nhựa tốn chi phí sẽ làm tăng giá thành sản phẩm, vì vậy cần nghiên cứu thêm những phương pháp giúp giảm chi phí gia công mẫu.

Trích dẫn: Nguyễn Võ Châu Ngân, Hồ Trung Hiếu, Nguyễn Thanh Hậu và Ngô Văn Ánh, 2017. Nghiên cứu tận dụng rác thải nhựa gia công bê tông làm vật liệu xây dựng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 49a: 41-46.

Các bài báo khác
Số 22a (2012) Trang: 213-221
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 31-38
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 51-62
Tải về
Số Renewable Energy 2016 (2016) Trang: 92-105
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 99-105
Tải về
1 (2022) Trang: 62 - 71
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Thủ Dầu Một
1 (2022) Trang: 416 - 425
Tạp chí: Hội thảo quốc gia "Gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lĩnh vực tài nguyên và môi trường với thực tiễn xã hội trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0"
(2021) Trang: 347 - 356
Tạp chí: International Conference on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences
1 (2021) Trang: 139-144
Tạp chí: The 2nd International Conference on Envirronment, Resources and Earth Science (ICERES 2021)
01 (2021) Trang: 251 - 259
Tạp chí: International Conference on sustainable construction development in the context of climate change in the Mekong Delta (SCD2021)
01 (2021) Trang: 199 - 207
Tạp chí: International Conference on sustainable construction development in the context of climate change in the Mekong Delta (SCD2021
01 (2018) Trang: 707 - 712
Tạp chí: Proceeding on The 1st International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development
Nguyễn Võ Châu Ngân (2018) Trang: 24 - 34
Tạp chí: Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Nguyễn Võ Châu Ngân (2018) Trang: 94 - 103
Tạp chí: Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Nguyễn Võ Châu Ngân (2018) Trang: 106 - 116
Tạp chí: Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Nguyễn Võ Châu Ngân (2018) Trang: 161 - 171
Tạp chí: Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Nguyễn Võ Châu Ngân (2018) Trang: 172 - 180
Tạp chí: Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
01 (2018) Trang: 256 - 268
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị "Lâm sinh và biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2018"
14(3) (2017) Trang: 162-175
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Trong Nguyễn Hữu Chiếm (2017) Trang: 153-165
Tạp chí: Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
01 (2015) Trang: 43 - 50
Tạp chí: Proceeding of 8th Asian Crop Sciences Association Conference
2(6) (2017) Trang: 69 - 76
Tạp chí: International Journal of Advanced Scientific Research and Management
2(6) (2017) Trang: 46 - 51
Tạp chí: International Journal of Advanced Scientific Research and Management
14(6) (2017) Trang: 101 - 110
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
01 (2013) Trang: 121 - 139
Tạp chí: International Symposium on Anthropological Study of Food Security 
01 (2015) Trang: 273-276
Tạp chí: International Conference on Solid Waste 2015: Knowledge Transfer for Sustainable Resource Management
01 (2014) Trang:
Tạp chí: International Forum on Green Technology & Management 2014 - ENVIRONMENTAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT
01 (2013) Trang: 393-397
Tạp chí: HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2013
Số 1 (2012) Trang: 22-27
Tạp chí: The 2012 International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD2012)
Số 1 (2011) Trang: 12-18
Tạp chí: Journal of Vietnamese Environment
Vol 1, số 1 (2012) Trang: 8-19
Tạp chí: Journal of Vietnamese Environment
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...