Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 51 (2017) Trang: 7-12
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 27/04/2017

Ngày nhận bài sửa: 27/06/2017

Ngày duyệt đăng: 31/08/2017

 

Title:

Needs for language learning and using in Can Tho City in the context of integration

Từ khóa:

Đánh giá nhu cầu, hội nhập, nhu cầu, ngoại ngữ, tiếng Anh

Keywords:

English, integration, needs analysis, languages

ABSTRACT

Needs analysis in learning foreign languages is a requisite for making decisions related to determining program objectives, designing curriculum and materials, selecting appropriate methodology of teaching and evaluation. This article presents results of the survey on learners’s needs with the aims of providi ng information for predicting possible trends of language learning in Can Tho City in the era of integration in the region and in the world.

TÓM TẮT

Đánh giá nhu cầu học tập ngoại ngữ là bước tiên quyết nhằm giúp đưa ra các quyết định liên quan đến việc xác định mục tiêu, hay nội dung chương trình giảng dạy, giáo trình, tài liệu, phương pháp giảng dạy và đánh giá. Bài viết trình bày kết quả khảo sát nhu cầu học ngoại ngữ trên địa bàn Thành phố Cần Thơ nhằm cung cấp thông tin dự báo các xu thế phát triển của việc học và sử dụng ngoại ngữ trong bối cảnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ đang hội nhập sâu rộng trong khu vực và quốc tế.

Trích dẫn: Lưu Nguyễn Quốc Hưng, 2017. Nhu cầu học và sử dụng ngoại ngữ trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong bối cảnh hội nhập. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 51c: 7-12.

Các bài báo khác
Vol. 12, No 1 (2020) Trang: 30-36
Tải về
5 (2022) Trang: 95-105
Tạp chí: International Journal of Science and Management Studies
In: Dr. Kyeong Kang and Ms. Fatuma Namisango (2022) Trang: 1-10
Tạp chí: E-service Digital Innovation
In: Dr. Ridzwan Che Rus (2022) Trang: 51-58
Tạp chí: Current Research in Language, Literature and Education
21 (2022) Trang: 460-476
Tạp chí: International Journal of Learning, Teaching and Educational Research
(2021) Trang: 163-171
Tạp chí: International Conference on Innovation in Learning Instruction
6 (2021) Trang: 143-152
Tạp chí: European Journal of English Language Teaching
8 (2021) Trang: 416-422
Tạp chí: Journal of Education and e-Learning Research
(2019) Trang: 253-260
Tạp chí: Competency-based learning and teacher education
(2018) Trang: 609-616
Tạp chí: The quality of teachers and education managers in the current context: The trend in Vietnam and the world
(2018) Trang: 143-150
Tạp chí: National Conference on English Language Teaching Upgrade: A Focus on Fluency
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...