Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 59-66
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 20/08/2017

Ngày nhận bài sửa: 20/10/2017

Ngày duyệt đăng: 26/04/2018

 

Title:

Isolating and determining the optimal conditions for activity of xanthine oxidase from bovine milk

Từ khóa:

Allopurinol, sữa bò, xanthine và xanthine oxidase

Keywords:

Allopurinol, bovine milk, xanthine and xanthine oxidase

ABSTRACT

The aim of this project was to isolate the xanthine oxidase (XO) from cow milk, determine the optimal conditions for activity of the isolated enzyme, and prove that this enzyme could replace the commercial enzyme in research about inhibiting the activity of this enzyme. The XO was isolated from cow milk by ammonium sulfate precipitation method, with the concentration of 0.509 mg protein/mg crude extract. Enzyme activity and specific activity of XO were 0.2095 U/mg crude extract and 0.412 U/mg protein, respectively. The optimum conditions for the enzymatic activity were determined at pH 7.5, 25°C, 0.02 U/mL enzyme XO, 0.15 mM xanthine. The inhibitory effect of allopurinol to the activity of the isolated and commerical XO enzyme were comparable. The results indicated that the commercial enzyme could be replaced by the XO enzyme isolated from cow milk in research about inhibiting the activity of this enzyme.

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm phân lập enzyme xanthine oxidase (XO) từ sữa bò, xác định một số điều kiện tối ưu cho hoạt động của enzyme XO và chứng minh enzyme XO được phân lập có thể thay thế enzyme XO thương mại trong các nghiên cứu về ức chế hoạt tính của enzyme XO. Phương pháp trích enzyme được sử dụng trong nghiên cứu này là dùng ammonium sulfate để kết tủa enzyme. Enzyme XO được phân lập từ sữa bò có hàm lượng protein là 0,509 mg/mg enzyme thô, enzyme sau khi được phân lập có hoạt tính và hoạt tính riêng lần lượt là 0,2095 U/mg enzyme thô và 0,412 U/mg protein. Điều kiện tối ưu cho hoạt động của enzyme XO phân lập được xác định ở pH 7,5; 25°C; 0,02 U/mL enzyme XO và 0,15 mM xanthine. Hiệu quả ức chế của allopurinol đối với hoạt tính của enzyme XO phân lập và thương mại là tương đương nhau. Từ kết quả nghiên cứu này cho thấy enzyme XO được phân lập từ sữa bò có thể thay thế được enzyme thương mại trong các nghiên cứu về ức chế hoạt tính của enzyme XO.

Trích dẫn: Từ Văn Quyền, Nguyễn Minh Chơn và Đái Thị Xuân Trang, 2018. Phân lập và khảo sát điều kiện tối ưu cho hoạt động của enzyme xanthine oxidase từ sữa bò. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(3B): 59-66.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...