Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
82 (2018) Trang: 79-84
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Liên kết:

Chương trình dạy đọc ở một số nước trên thế giới như Úc, Mỹ, Hàn Quốc, Singafore... hướng đến phát triển năng lực đọc cho học sinh ngay từ bậc tiểu học đến phổ thông trung học. Tại Việt Nam, hướng dẫn dạy đọc cho học sinh tiểu học hiện nay vẫn chủ yếu tập trung vào dạy đọc thành tiếng và chưa chú trọng vào dạy các kĩ năng đọc hiểu. Tuy nhiên, theo dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mà Bộ Giáo dục vừa công bố tháng 7/2017 vừa qua thì yêu cầu phương pháp dạy và kiểm tra đọc phải chuyển từ cung cấp kiến thức sang phát triển năng lực cho người học. Xuất phát từ thực tế này, chúng tôi đã tiến hành khảo sát tình hình dạy đọc cho học sinh tiểu học ở một số trường tiểu học trên địa bàn của thành phố Cần Thơ, nơi được xem là “vùng trũng về giáo dục” (Chí Quốc, Thùy Trang, 2015, tuổi trẻ online). Kết quả khảo sát cho thấy giáo viên tiểu học chưa hiểu đầy đủ về năng lực đọc và phương pháp dạy đọc, kiểm tra đánh giá năng lực đọc. Từ kết quả khảo sát này, chúng tôi đề xuất một vài giải pháp để giải quyết thực trạng nhằm nâng cao năng lực dạy đọc cho học sinh tiểu học của giáo viên.

Các bài báo khác
Số 29 (2013) Trang: 60-68
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 65-71
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 65-71
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 67-74
Tải về
(2018) Trang: 346-360
Tạp chí: Hội thảo quốc gia: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ngữ văn trước yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, ĐH Hải Phòng
(2017) Trang: 405-401
Tạp chí: Nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chwong trình giáo dục phổ thông
2 (2016) Trang: 35-38
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và xã hội
61 (2016) Trang: 57-60
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và xã hội
61B (2016) Trang: 110-117
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường đại học sư phạm Hà Nội
tháng 1/2016 (2016) Trang: 540-546
Tạp chí: Trường đại học sư phạm Hà Nội
8 (2016) Trang: 42-15
Tạp chí: Tạp chí ngôn ngữ và đời sống
(2016) Trang: 72-83
Tạp chí: Đào tạo giáo viên của Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ: Thành quả, thách thức và định hướng-Tổ chức tại Hội trường 4 Nhà điều hành, Năm 2016
(2015) Trang: 17
Tạp chí: The 9th DEPISA International Conference Developing professionalism through Investigating Practice 24th-25th June 2015
(2015) Trang: 23
Tạp chí: The 9th DEPISA International Conference Developing professionalism through Investigating Practice 24th-25th June 2015
(2015) Trang: 182-186
Tạp chí: Hội thảo Đánh giá học sinh tiểu học theo tiếp cận năng lực, Đại học Thái Nguyên, tháng 5/2015
(2015) Trang: 321-325
Tạp chí: Hội thảo Đánh giá học sinh tiểu học theo tiếp cận năng lực, Đại học Thái Nguyên, tháng 5/2015
(2015) Trang: 162-166
Tạp chí: Cải tiến công tác đào tạo sinh viên sư phạm nâng cao năng lực nghiên cứu và đáp ứng yêu cầu đối mới giáo dục phổ thông, Đại học Cần Thơ,tháng 12/2015
1 (2013) Trang: 166
Tạp chí: Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học
 


Vietnamese | English






 
 
Vui lòng chờ...