Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 6-11
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/05/2018
Ngày nhận bài sửa: 08/06/2018

Ngày duyệt đăng: 03/08/2018

 

Title:

Effects of flower nutritional resources on the longevity and parasitism of Cotesia vestalis (Haliday) (Hymenoptera: Braconidae)

Từ khóa:

Cotesia vestalis,  hoa sao nhái (Cosmos sulphureus), mật hoa, mật ong, tuổi thọ ong

Keywords:

Cotesia vestalis, honey, nectar, parasitoid longevity, yellow cosmos (Cosmos sulphureus)

ABSTRACT

The study is to investigate the suitable host plant for Plutella xylostella and the resutls showed that Brassica integrifolia was the best host plant for the development of Plutella xylostella compared to Brassica juncea and Brassica oleracea, respectively. For Cotesia vestalis, 30% of concentration of honey yielded the highest longevity of Cotesia vestalis at 4.33 ± 0.13 days for male and 7.00 ± 0.03 days for female parasitoid compared to water as the control. Nutrition resources from yellow cosmos (Cosmos sulphureus) also significantly increased the longevity of C. vestalis in comparison with that in the water (P<0.05), with 4.00 ± 0.01days for male and 4.20 ± 0.14 days for female, respectively. Moreover, the number of parasitized larvae was 80% and 68% on honey and yellow cosmos (Cosmos sulphureus) food resource treatments, respectively. These results imply that food resources from flowers can benefit parasitoid in the field.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm xác định cây kí chủ ưa thích của sâu tơ Plutella xylostella và kết quả cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa giữa các chỉ tiêu và thức ăn cải ngọt là có hiệu quả nhất so với cải xanh và cải rổ cho sự phát triển Plutella xylostella. Đối với ong Cotesia vestalis, khi sử dụng loại thức ăn là mật ong 30%, tuổi thọ của ong sẽ là 4.33 ± 0.13 ngày đối với con đực và 7.00 ± 0.03 ngày đối với con cái. Hơn nữa, nguồn thức ăn từ hoa sao nhái cũng giúp gia tăng sức sống của ong đực 4.00 ± 0.01 ngày và 4.20 ± 0.14 ngày đối với ong cái so với đối chứng là nước lã (P<0.05). Tỉ lệ ong kí sinh sâu tơ tương đối cao lần lượt là 80% và 68% khi ong được cung cấp nguồn thức ăn từ mật ong hoặc hoa sao nhái, tối ưu hơn so với đối chứng. Kết quả cho thấy vai trò của việc duy trì nguồn dinh dưỡng từ các loại hoa trong sinh thái sẽ có lợi cho các loài ong ký sinh trên đồng ruộng.

Trích dẫn: Đỗ Tiến Tài, Nguyễn Thị Phụng Kiều, Trần Hồng Quyến, Đặng Thị Ánh Kiều, Bùi Thị Kiều Oanh và Nguyễn Ngọc Bảo Châu, 2018. Ảnh hưởng các nguồn thức ăn từ hoa đến tuổi thọ và khả năng ký sinh của ong ký sinh Cotesia vestalis (Haliday) (Hymenoptera:Braconidae). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên đề: Nông nghiệp): 6-11.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...