Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 12-17
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/05/2018
Ngày nhận bài sửa: 08/06/2018

Ngày duyệt đăng: 03/08/2018

 

Title:

The surveillance on pathological characteristics of Fasciola gigantica infected in Mekong delta

Từ khóa:

Bệnh lý, bò, Đồng bằng sông Cửu Long, Fasciola gigantica

Keywords:

Cattle, Fasciola gigantica, pathological, Mekong delta

ABSTRACT

The surveillance of physiolocial blood parameters, clinical and pathological symptoms were observed in Fasciola gigantica infected cattle in nature and infected cattle in experimental infection in Mekong Delta. The blood test results showed that the erythocytes and leukocytes and hemoglobin (HGB) were changed dramatically between the Fasciola gigantica infected cattle and healthy cattle.The infected cattle with Fasciola gigantica in nature and  infected cattle with Fasciola gigantica from experimental infection showed that Fasciola gigantica infected cattle had some clinical symptoms such as emaciation, reduced rumination, diarrhea alternating with constipation, anorexia, pale mucous membrane. Pathological signs of Fasciola gigantica infected cattle were recorded such as hepatitis and cirrhosis, hemorrhage spots on the surface of livers. Histopathology of fasciolosis in cattle were observed as bile ducts becoming fibrotic and calcified hemorrhagic, congestic hepatic parenchyma, and atrophy of hepatic lobes.

TÓM TẮT

Qua theo dõi một số chỉ tiêu sinh lý máu, dấu hiệu lâm sàng và bệnh tích gây ra trên bò nhiễm sán lá gan và bò gây nhiễm thực nghiệm tại một số khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả xét nghiệm các chỉ tiêu sinh lí máu cho thấy số lượng hồng cầu, bạch cầu, huyết sắc tố có sự khác biệt giữa bò nhiễm và bò không nhiễm sán lá gan lớn do Fasciola gigantica gây ra. Bò nhiễm sán lá gan lớn trong tự nhiên cũng như trong thực nghiệm gây nhiễm thể hiện một số triệu chứng lâm sàng phổ biến như gầy rạc, suy nhược, tiêu chảy xen kẽ táo bón, ăn ít và nhai lại yếu. Bệnh tích trên gan nhiễm sán lá gan lớn là viêm và xơ, trên bề mặt gan có vết xuất huyết. Bệnh tích vi thể: ống dẫn mật tăng sinh, vách ống dẫn mật hóa xơ dày thấm calci, nhu mô gan xuất huyết, ứ huyết, tiểu thùy gan teo nhỏ.

Trích dẫn: Hà Huỳnh Hồng Vũ, Nguyễn Hồ Bảo Trân và Nguyễn Hữu Hưng, 2018. Khảo sát một số đặc điểm bệnh lí của bệnh sán lá gan lớn trên bò tại một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên đề: Nông nghiệp): 12-17.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...