Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 51-55
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/05/2018
Ngày nhận bài sửa: 10/06/2018

Ngày duyệt đăng: 03/08/2018

 

Title:

The survey of canine parvoviral enteriris in veterinary clinic of Can Tho University

Từ khóa:

Cần Thơ, CPV Ag test, chó, điều trị, tiêu chảy, tỉ lệ nhiễm

Keywords:

Can Tho, CPV Ag test, diarrhea, Dog, infection rate, treatment

ABSTRACT

The study was started from 11/2017 to 2/1028 to determine the incidence of Canine Parvovirus (CPV) infection in dogs from1month to over 6 months of age with bloody diarrhea based on the CPV-Ag rapid test kit in Veterinary Clinic of Can Tho University. In this study, 105 of 356 dogs showed positive with CPV (29.45%). The proportion in infected dogs from 1 to less than 3 months of age was significantly higher than those at 5 to 6 months of age (42.99% vs14.46%). There was no significant difference in infection between male dogs and female dogs. The proportion of infected dog in local and exotic breed was 29.49% and 29.50% respectively. The results showed that CPV vaccinated dogs were significantly lower in CPV infection than unvaccinated dogs (3.70% vs 31.61%). In general, 84.76% CPV infected dogs were recovered after treatment.

TÓM TẮT

Thí nghiệm được tiến hành từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 2 năm 2018 để xác định tỉ lệ nhiễm Canine Parvovirus (CPV) dựa vào kit chẩn đoán nhanh CPV – Ag trên chó từ 1 đến >6 tháng tuổi bị  tiêu chảy phân lẫn máu tại Bệnh xá Thú y Trường Đại học Cần Thơ. Kết quả chó thấy, 105 trong tổng số 356 chó tiêu chảy máu bị mắc bệnh viêm ruột do Parvovirus gây ra, chiếm tỉ lệ 29,45%.  Chó từ độ tuổi từ 1 đến

Trích dẫn: Keovongphet Phuthavong, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Thị Yến Mai, Trần Văn Thanh và Trần Thị Thảo, 2018. Khảo sát bệnh viêm ruột do Parvovirus gây ra trên chó tại Bệnh xá Thú y Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên đề: Nông nghiệp): 51-55.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...