Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 136-142
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/05/2018
Ngày nhận bài sửa: 07/07/2018

Ngày duyệt đăng: 03/08/2018

 

Title:

The incidence of canine parvoviral enteritis in the veterinary clinic of Tien Giang, Dong Thap province and Can Tho city

 

Từ khóa:

Canine Parvovirus, chó, Đồng Tháp, tỷ lệ nhiễm, Tiền Giang, TP. Cần Thơ

Keywords:

Canine Parvovirus, Can Tho city, dog, Dong Thap, infection rate, Tien Giang

ABSTRACT

The study was carried out to determine the incidence of Canine parvovirus (CPV) infection in one-month to over-6-months dogs having bloody diarrhea in the Department of Husbandry and Veterinary Tien Giang, the Veterinary Clinic of Dong Thap, and the Veterinary Clinic of Can Tho University from November 2017 to May 2018 , by using the CPV – Ag rapid test kit. The results of diagnosis showed that dogs in Tien Giang, Dong Thap and Can Tho were positive with CPV antigen (30.00%, 34.00%, and 30.00%, respectively). The proportion of infected dogs aged  from 1 to 3 months in Tien Giang, Dong Thap and Can Tho had a higher in by CPV decreased (60.00%; 58.82%;60.00%, respectively) incidence rate than those of infected dogs aged from more than 6 months in three provinces (6.67%; 5.88%; 0.00%, respectively). There was no statistically significant difference in infected rates in males and females in three provinces. The incidence rate of domestic dogs and exotic dogs in Tien Giang, Dong Thap and Can Tho were 53.33% and 46.67%, 52.94% and 47.06%, 53.33% and 46.67%, respectively. The results also showed that dogs vaccinated against CPV had infected rate much lower than that of unvaccinated dogs (6.67% and 93.33%; 5.88% and 4.12%; 13.33% and 6.67%, coresponding to Tien Giang, Dong Thap and Can Tho. The rate of recovery in dogs from CPV enteritis after fluid transfusion therapy combined with antibiotics in Tien Giang and Can Tho were 86.67% and 58.82%, respectively.

TÓM TẮT

Thí nghiệm được tiến hành từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 5 năm 2018 nhằm xác định tỷ lệ nhiễm Canine parvovirus (CPV) dựa vào kit chẩn đoán  nhanh CPV – Ag  trên chó từ 1 đến >6 tháng tuổi bị tiêu chảy phân có lẫn máu tại Phòng mạch thú y, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Tiền Giang, Phòng mạch Thú y Nam Thủy Đồng Tháp và Bệnh xá Thú y Trường Đại học Cần Thơ.  Kết quả cho thấy tỷ lệ chó tiêu chảy phân lẫn máu do Parvovirus ở Tiền Giang, Đồng Tháp và Thành phố Cần Thơ (30,00%; 34,00% và 30,00%). Chó từ ở độ tuổi từ 1 đến 3 tháng tuổi có tỷ lệ nhiễm bệnh cao ở cả ba tỉnh với tỷ lệ lần lượt là (60,00%; 58,82%; 60,00%) và khác biệt có ý nghĩa thống kê với chó ở độ tuổi >6 tháng tuổi ở cả 3 tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp và Thành phố Cần Thơ (6,67%; 5,88%; 0,00%). Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ nhiễm bệnh ở chó đực và cái ở cả 3 tỉnh. Tỷ lệ mắc bệnh ở nhóm chó giống nội và nhóm chó giống ngoại lần lượt là 53,33% và 46,67%; 52,94% và 47,06%; 53,33% và 46,67%. Chó được tiêm ngừa vaccine phòng bệnh thì tỷ lệ bệnh thấp hơn so với chó không được tiêm ngừa vaccine ở 3 tỉnh là (6,67%  so với 93,33%; 5,88% so với 94,12%; 13,33% so với 86,67%;). Hiệu quả điều trị bệnh Parvovirus trên chó ở tỉnh Tiền Giang và Thành phố Cần Thơ là tương đương nhau với tỷ lệ là 86,67% và 58,82%

Trích dẫn: Nguyễn Thị Yến Mai, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Phúc Khánh, Keovongphet Phuthavong và Trần Văn Thanh, 2018. Tình hình bệnh viêm ruột do parvovirus trên chó tại các phòng mạch thú y tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên đề: Nông nghiệp): 136-142.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...