Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 4 (2014) Trang: 59-66
Tạp chí: Khoa h??c kỹ thuật Chăn nuôi
Liên kết:

Nhằm xác định ảnh hưởng của việc bổ sung vitamin C, vitamin E hoặc sự kết hợp giữa vitamin C và vitamin E lên năng suất sinh trưởng của gà con hậu bị giống Hisex Brown, thí nghiệm được tiến hành trên 1600 gà con ở 21 ngày tuổi, được bố trí với 4 nghiệm thức với mỗi nghiệm thức là 100 con gà con có khối lượng trung bình tương đương nhau, thí nghiệm được lặp lại 10 lần. Nghiệm thức đối chứng (NT1) gồm khẩu phần thức ăn cơ sở (KPCS); các khẩu phần còn lại bao gồm KPCS và được bổ sung lần lượt 250 mgVit.C/kgTA (NT2); 250 mgVit.E/kgTA (NT3); và 250 mgVit.C cộng với 250 mgVit.E/kgTA (NT4). Gà được cho ăn với chế độ ăn hạn chế, nước uống được cung cấp tự do. Các chỉ tiêu v năng suất sinh trưởng như lượng thức ăn ăn vào, hệ số chuyển hóa thức ăn, tỷ lệ nuôi sống được ghi nhận hàng ngày; khối lượng và tăng trng của gà được ghi nhận vào hàng tuần trong suốt 7 tuần thực hiện thí nghiệm. Kết quả cho thấy lượng thức ăn ăn vào của gà thí nghiệm không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức qua các giai đoạn nuôi khác nhau (P>0,05). Tuy nhiên, khối lượng tăng trng và hệ số chuyển hóa thức ăn (HSCHTA) của gà ở nghiệm thức có bổ sung 250 mgVit.E (NT3) và nghiệm thức bổ sung 250 mgVit.C cộng với 250 mgVit.E (NT4) khác biệt có ý nghĩa thống kê so với đối chứng (NT1) ở tuần tuổi 7, 8 và 9. Từ kết quả nghiên cứu trên cho thấy bổ sung 250 mg Vit.E hoặc 250 mg Vit.C kết hợp với 250 mg Vit.E trong khẩu phần có ảnh hưởng tốt đến năng suất sinh trưởng của gà con hậu bị.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 120-124
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 145-150
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 176-182
Tải về
9 (2021) Trang: 48-51
Tạp chí: International Conference on Biological, Agricultural & Environmental Science (ICBAES - 2021)
(2015) Trang: 284-290
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y, Trường Đại học Cần Thơ, 28-29/4/2015
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: Hội thảo CNSH vùng ĐBSCL 2013
1 (2012) Trang: 254
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2008) Trang:
Tạp chí: Deutscher Tropentag, 11-13 Octeber 2006, in Bonn. Prosperty and Poverty in a Globalised World – Challenges for Agricultural
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...