Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
212 (2016) Trang: 69-75
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
Liên kết:

Thí nghiệm được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của bổ sung bột Sả lên khả năng tăng trưởng và hiệu quả kinh tế của gà thịt Cobb500. 270 gà thịt Cobb500 ở ngày tuổi thứ 10 được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức (NT) thể hiện qua 3 khẩu phần ăn khác nhau lần lượt như sau: (1) nghiệm thức đối chứng (ĐC) chỉ sử dụng thức ăn của khẩu phần cơ sở (KPCS), (2) nghiệm thức BS0,5 gồm KPCS có bổ sung 0,5% bột Sả (BS) và (3) nghiệm thức BS1,0gồm KPCS có bổ sung 1% BS. Các NT được lặp lại 3 lần, mỗi lần lặp lại là 30 gà. Kết quả ghi nhận về tình hình sức khỏe của gà cho thấy các NT có bổ sung BS cho tỷ lệ nhiễm CRD và cầu trùng thấp hơn so với ĐC. Kết quả cũng cho thấy khối lượng (KL) và tăng khối lượng tích lũy (TTTL) của gà ở NT có bổ sung bột Sả cao hơn có ý nghĩa thống kê so với ĐC

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 120-124
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 145-150
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 176-182
Tải về
9 (2021) Trang: 48-51
Tạp chí: International Conference on Biological, Agricultural & Environmental Science (ICBAES - 2021)
(2015) Trang: 284-290
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y, Trường Đại học Cần Thơ, 28-29/4/2015
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: Hội thảo CNSH vùng ĐBSCL 2013
1 (2012) Trang: 254
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2008) Trang:
Tạp chí: Deutscher Tropentag, 11-13 Octeber 2006, in Bonn. Prosperty and Poverty in a Globalised World – Challenges for Agricultural
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...