Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
THÁNG 3 (2020) Trang:
Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC KỸ THUẬT CHĂN NUÔI
Liên kết:

Thí nghiệm nhằm đánh giá hiệu quả của bổ sung thức ăn xanh (TAX) và các loại thức ăn hỗn hợp (TAHH) lên năng suất sinh trưởng của dế Thái, được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức (NT) và 4 lần lặp lại, trong 5 tuần. Các NT gồm Đối chứng (ĐC): bổ sung TAHH của công ty A 21%CP + lá khoai mì; NT1: bổ sung TAHH của công ty B 32%CP + lá rau muống; NT2: bổ sung TAHH của công ty B 32%CP + xà lách. Kết quả cho thấy nhiệt độ trung bình ghi nhận trong ô nuôi dế Thái 27-35oC và độ ẩm cao hơn 65%. Tổng số trứng và khối lượng trứng trung bình giữa các NT không khác biệt về mặt thống kê. Số dế con nở vào các ngày 8, 9, 10 và 11 có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các NT, với NT2 cao nhất và thấp nhất ở ĐC. Tỷ lệ dế chết sau nở ở ngày 5 và tổng số con chết sau nở 9 ngày cao nhất ở NT2 và thấp nhất ở ĐC, tuy nhiên tỷ lệ dế chết sau nở 7 ngày cao nhất ở ĐC và thấp nhất ở NT1 và NT2. Bên cạnh đó, có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các NT về KL dế ở 14, 21, 28 và 35 ngày tuổi, cao nhất ở NT2 và thấp nhất ở ĐC. Tương tự, tăng khối lượng tuyệt đối của dế ở các giai đoạn 14-21, 22-28 ngày tuổi và tăng khối lượng tích lũy giai đoạn 14-35 ngày tuổi cao nhất ở NT2 và thấp nhất ở ĐC. Hàm lượng béo thô và CP của dế ở NT1 (31,5% EE và 72,9% CP) cao hơn ĐC (15,8% EE và 60,9% CP) và NT2 (14,2% EE và 66,2% CP). Từ kết quả thí nghiệm có thể kết luận NT2 và NT1 với khẩu phần bổ sung 32% CP kết hợp với rau muống hoặc xà lách giúp trứng nở sớm và khối lượng tốt hơn. NT1 giúp nâng cao giá trị dinh dưỡng về hàm lượng béo và protein của dế. 

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 120-124
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 145-150
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 176-182
Tải về
9 (2021) Trang: 48-51
Tạp chí: International Conference on Biological, Agricultural & Environmental Science (ICBAES - 2021)
(2015) Trang: 284-290
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y, Trường Đại học Cần Thơ, 28-29/4/2015
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL
1 (2013) Trang: 27
Tạp chí: Hội thảo CNSH vùng ĐBSCL 2013
1 (2012) Trang: 254
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2008) Trang:
Tạp chí: Deutscher Tropentag, 11-13 Octeber 2006, in Bonn. Prosperty and Poverty in a Globalised World – Challenges for Agricultural
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...