Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 16-22
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 02/04/2019

Ngày nhận bài sửa: 01/06/2019

Ngày duyệt đăng: 31/10/2019

 

Title:

Cloning, expression, and refolding prion protein (PrPC) from murine fused with GST-tag

Từ khóa:

Tế bào M, thụ thể PrPC, vaccine uống

Keywords:

M cell, oral vaccine, PrPC receptor

ABSTRACT

Oral vaccine is one of the most potential strategies for gastrointestinal infection due to significant advantages over parenteral vaccines. In order to overcome exsiting hurdles in oral vaccine, namely oral tolerance and antigen dispersion, gut-associated M cell is a target for vaccine delivery. Cellular prion protein (PrPC), an M cell receptor, was experimentally proven to interact with heat shock protein Hsp60. In the previous in sillico studies, two Hsp60-deprived peptides have been predicted to be key-players in this interaction. Therefore, providing PrPC for in vitro binding assay with Hsp60 is desired to confirm the binding activity of the two predicted peptides. In this study, murine PrPC-encoding gene (mPrPc) was cloned into pET-gst to generate recombinant vector namedly pET-gst-mPrPc. Next, the vector was transformed into expression host Escherichia coli (E. coli) BL21 (DE3) for protein expression. SDS-PAGE and Western blot probed with anti-GST antibodies showed the protein expressed in inclusion bodies and hence was subsequently solubilized and refolded. After refolding, GST-mPrPC protein was harvested in soluble form with the refolding efficiency reached 88.33%.

TÓM TẮT

Vaccine đường uống là chiến lược tiềm năng hiện nay trong việc điều trị các bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hóa với nhiều ưu điểm nổi bật hơn hẳn so với vaccine truyền thống dạng tiêm. Nhằm giải quyết tình trạng dung nạp miễn dịch và sự phân tán kháng nguyên ở ruột, tế bào M hiện diện trong đường ruột là mục tiêu cần nhắm trúng đích cho việc vận chuyển kháng nguyên uống hiệu quả. Thụ thể PrPC của tế bào M được chứng minh là có tương tác với heat shock protein (Hsp60). Trong nghiên cứu in silico trước, nhóm nghiên cứu đã dự đoán được hai pep-tít đóng vai trò chính trong tương tác của Hsp60 với thụ thể PrPC. Để khẳng định tính bám của các trình tự dự đoán, PrPC tái tổ hợp cần được tạo ra để phục vụ cho nghiên cứu tương tác. Trong nghiên cứu này, gen mã hóa cho PrPC chuột (mPrPc) sẽ được dòng hóa vào vector pET-gst để tạo vector tái tổ hợp pET-gst-mPrPc. Tiếp đó, vector được chuyển vào chủng Escherichia coli (E. coli) BL21 (DE3) để cảm ứng biểu hiện protein. Kết quả phân tích SDS-PAGE và Western blot với kháng thể kháng GST cho thấy protein tái tổ hợp GST-mPrPC biểu hiện ở dạng thể vùi nên được tiến hành hòa tan và tái gấp cuộn. Sau quá trình tái gấp cuộn, protein GST-mPrPC được thu nhận ở dạng tan với hiệu suất tái gấp cuộn 88,33%.

Trích dẫn: Trương Hà Minh Nhật, Huỳnh Kiến Quang và Trần Văn Hiếu, 2019. Tạo dòng, biểu hiện và tái gấp cuộn prion protein (PrPc) chuột dung hợp với GST. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(5B): 16-22.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...