Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 49 (2017) Trang: 21-26
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 17/06/2016

Ngày chấp nhận: 28/04/2017

 

Title:

The SCADA system for low voltage networks of agencies, companies

Từ khóa:

Điện hạ thế, ME96NSR, NI myRIO, SCADA

Keywords:

Low voltage networks, ME96NSR, NI myRIO, SCADA

ABSTRACT

This paper is aimed to build a suitable SCADA system for data collection, monitoring and control for low voltage networks in agencies, companies. Important parameters of an electrical network are updated in real time and stored for analyzing and evaluating the system.  The flexible SCADA model is built with a self-built measuring station on processor/ microcontroller platform using kit NI myRIO, 02 measuring stations using multifunction measurement equipment Mishubishi ME96NSR and a program for management on LabVIEW. The model system can display the parameters of the electric network almost in real time, store the parameters over time, demonstrating the feasibility of the proposed solution. This paper contribute to designing solution and building an automatic monitoring system for important parameters in the low voltage networks. This work helps the electrical network woking safety-savings and reducing labor effort that bring significant efficiency for agencies and companies.

TÓM TẮT

Bài báo này nhằm xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu, giám sát và điều khiển SCADA phù hợp cho mạng điện hạ thế tại các cơ quan, doanh nghiệp. Các chỉ số quan trọng của mạng điện được cập nhật theo thời gian thực và lưu trữ phục vụ việc phân tích, đánh giá hệ thống. Mô hình SCADA được xây dựng linh hoạt với 1 trạm đo tự xây dựng trên nền hệ vi xử lý/vi điều khiển sử dụng kit NI myRIO, 02 trạm đo sử dụng thiết bị đo đa năng Mishubishi ME96NSR và được lập trình quản lý với phần mềm LabVIEW. Kết quả hệ thống đã tính toán, hiển thị gần như theo thời gian thực các thông số của mạng điện, lưu trữ số liệu theo thời gian, chứng tỏ được tính khả thi của giải pháp đề xuất. Bài báo góp phần trong việc đưa ra giải pháp thiết kế và xây dựng hệ thống giám sát mạng điện một cách tự động. Việc này giúp vận hành hệ thống điện an toàn- tiết kiệm và giảm công sức lao động, đem lại hiệu quả thiết thực cho các cơ quan, doanh nghiệp.

Trích dẫn: Dương Thái Bình và Võ Minh Trí, 2017. Hệ thống SCADA cho mạng điện cơ quan, doanh nghiệp. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 49a: 21-26.

Các bài báo khác
Số 43 (2016) Trang: 102-108
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...