Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 252-260
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/11/2018
Ngày nhận bài sửa: 25/02/2019

Ngày duyệt đăng: 12/04/2019

 

Title:

Research in creating nanosilica - curcumin - bromelain complex and evaluating the activity on fibroblasts in animal models

Từ khóa:

Bromelain, burns scar, curcumin, nanosilica

Keywords:

Bromelain, curcumin, liền sẹo bỏng, nanosilica

ABSTRACT

According to the Vietnam National  Institute of Burns since 2017, the number of burns has increased and is the second common accident type after traffic accident. With the development of beauty technology, requirement of the quick, complete, and without scarring treatment for burns wound is very interested and necessary. Bromelain in pineapple combine with curcumin from turmeric  to form an effective anti-inflammatory, quickwound healing. Applying nanotechnology to the preparation of the silica-curcumin-bromelain complex produces a nanoparticle complex that enhances the body's ability to be exposed and absorbed by the body while maintaining biological activity,as well as, support for the treatment of open wounds, burns, keloids, concave faster. In the test, nanosilica-bromelain-curcumin with size 10 - 100 nm was successfully assessmented on the fibroblasts cell line from white mice and optimal concentration of active ingredient at 7.5%. In addition, the application of nanosilica-bromelain-curcumin in the treatment of burns on the mouse model burns heat level II, after 18 days, burns scar was healed and hair growth faster than no treatment for 7 days.

TÓM TẮT

Theo thống kê Viện bỏng Việt Nam từ năm 2017, số ca bỏng ngày một tăng. Bỏng là tai nạn phổ biến thứ hai sau tai nạn giao thông. Việc điều trị vết thương từ bỏng nhanh chóng và hoàn toàn không để lại sẹo rất được quan tâm và ủng hộ. Bromelain trong dứa và curcumin từ nghệ khi kết hợp tạo nên sự cộng hưởng giúp kháng viêm hiệu quả, làm liền vết thương nhanh hơn. Ứng dụng công nghệ nano vào việc điều chế phức hợp silica – curcumin – bromelain tạo ra hạt phức hợp có kích thước nano tăng khả năng tiếp xúc, hấp thụ của cơ thể mà vẫn giữ được hoạt tính sinh học từng chất, cũng như hỗ trợ cho quá trình điều trị các vết thương hở, vết bỏng, sẹo lồi, lõm nhanh hơn. Đề tài đã thử nghiệm hạt nanosilica – curcumin – bromelain kích thước 10 – 100 nm thành công trên dòng tế bào nguyên bào sợi thu nhận từ chuột nhắt trắng và tối ưu nồng độ hoạt chất ở 7,5%. Bên cạnh đó, ứng dụng phức hợp nanosilica – curcumin –  bromelain trong điều trị vết bỏng cấp độ II trên mô hình chuột nhắt trắng đã cho kết quả liền sẹo và mọc lông sau 18 ngày, nhanh hơn so với không điều trị 7 ngày.

Trích dẫn: Lại Đình Biên, Chiêm Thị Anh Thư và Trương Thị Thúy An, 2019. Nghiên cứu tạo phức hợp nanosilica - curcumin - bromelain và đánh giá hoạt tính lên dòng nguyên bào sợi trên mô hình động vật. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Công nghệ Sinh học)(1): 252-260.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 222-228
Tải về
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...