Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 74-80
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/11/2018
Ngày nhận bài sửa: 27/02/2019

Ngày duyệt đăng: 12/04/2019

 

Title:

Effects of the replacement of rubber sawdust by melaleuca bark for Pycnoporus sanguineus (L.: Fr.) Murr. mushroom cultivation

Từ khóa:

Cọng khoai mì, hạt lúa, hệ sợi nấm, mùn cưa cao su, vân chi đỏ, vỏ tràm

Keywords:

Cassava stalks, melaleuca bark, Pycnoporus sanguineus, rice grain, rubber sawdust, spawn

ABSTRACT

The objective of this study was to assess the potential utilization of melaleuca bark for Pycnoporus sanguineus mushroom cultivation. The experiment was carried out in a complete randomized design with 9 treatments (difference in substrate of melaleuca bark replacing rubber sawdust), 3 replications (10 bag/each replication). Results showed that at the first phase of culture (spawn production), mycelium got the fastest develop speed (1.78 cm/day) in the Potato-dextrose-agar (PDA) medium supplemented with 10% coconut water. In the second phase, steamed rice grain was evaluated as the optimal substrate for mycelial growth (0.988 cm/day). In the third phase, boiled cassava stalks was the best medium for mycelial spreading (0.538 cm/day). The compost consisting of combination of 60% melaleuca bark and 40% rubber sawdust was revealed as the most suitable substrate for Pycnoporus sanguineus growth that giving the highest yield (60.1 g/bag) with biological efficient (20%). In conclusion, melaleuca bark have the potential to be utilize as alternate substrate for Pycnoporus sanguineus mushroom cultivation to achieve high efficiency on the compost consisting of combination of melaleuca bark (60%) and rubber sawdust (40%) without nutritional supplement.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá khả năng sử dụng vỏ tràm để trồng nấm vân chi đỏ. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 9 nghiệm thức (khác nhau về cơ chất với tỷ lệ vỏ tràm thay thế mùn cưa cao su), 3 lần lặp lại (10 bịch cơ chất/lần lặp lại). Kết quả cho thấy hệ sợi giống cấp 1 có tốc độ phát triển nhanh nhất (1,78 cm/ngày) trên môi trường Potato-dextrose-agar (PDA) bổ sung 10% nước dừa. Hạt lúa hấp chín là cơ chất thích hợp cho sự phát triển hệ sợi giống cấp 2 (0,988 cm/ngày). Cọng khoai mì luộc là môi trường tốt nhất cho sự phát triển của hệ sợi giống cấp 3 (0,538 cm/ngày). Công thức phối trộn chứa 60% vỏ tràm và 40% mùn cưa cao su không có dinh dưỡng bổ sung được xem là cơ chất phù hợp nhất cho sự sinh trưởng, phát triển của nấm vân chi đỏ đạt năng suất cao nhất 60,1 g nấm tươi/bịch phôi với hiệu suất sinh học 20%. Như vậy, vỏ tràm có tiềm năng được tận dụng để trồng nấm vân chi đỏ đạt hiệu quả cao trên cơ chất phối trộn 60% vỏ tràm và 40% mùn cưa cao su.

Trích dẫn: Trần Đức Tường, Võ Thị Thu Duyên, Dương Xuân Chữ và Bùi Thị Minh Diệu, 2019. Hiệu quả của thay thế mùn cưa cây cao su bằng vỏ tràm trong nuôi trồng nấm vân chi đỏ (Pycnoporus sanguineus (L.: Fr.) Murrill). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Công nghệ Sinh học)(2): 74-80.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...