Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 31-41
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 17/04/2019
Ngày nhận bài sửa: 31/05/2019

Ngày duyệt đăng: 26/07/2019

 

Title:

Structural dependence between gold price and exchange rate in Vietnam

Từ khóa:

Cấu trúc phụ thuộc, Copula, giá vàng, tỷ giá

Keywords:

Copula, Exchange rate, Gold price, structural dependence

ABSTRACT

The linear relationship between gold price and exchange rate time series data is presumably based on the normal distribution assumption although this relationship is not always valid under the extreme market condition. This paper applied copula method to model the dependent relationship between gold price returns and USD/VND exchange rate under normal and extreme market conditions. The results showed that there was no dependent relationship between gold price and USD/VND exchange rate as well as gold was not a risk hedging mechanism for the fluctuation of USD/VND exchange rate in less volatile market condition. Meanwhile, gold was the safe haven for the USD/VND in the extreme fluctuation market. The results implied that a stable exchange rate and gold markets under highly volatile market conditions gold markets and exchange rate market should be integrated to allow investors to exploit hedging mechanism in one market to avoid risk in another.

TÓM TẮT

Mối tương quan tuyến tính giữa biến động giá vàng và tỷ giá ngoại tệ qua thời gian dựa vào giả định chuỗi thời gian có phân phối chuẩn mặc dù mối quan hệ này có thể bị sai lệch trong điều kiện biến động bất thường. Bài viết này áp dụng phương pháp copula để ước lượng mối quan hệ phụ thuộc giữa tỷ suất sinh lợi của vàng và tỷ giá ngoại tệ USD/VND trong điều kiện nền kinh tế bình thường và cả trong nền kinh tế biến động cực biên. Kết quả cho thấy không có sự phụ thuộc giữa vàng và tỷ giá USD/VND; và vàng không phải là công cụ phòng ngừa rủi ro cho biến động của tỷ giá USD/VND trong điều kiện thị trường ít biến động. Trong khi đó, vàng lại là kênh trú ẩn an toàn đối với biến động tỷ giá USD/VND trong điều kiện thị trường biến động bất thường. Kết quả hàm ý rằng để giao dịch ngoại tệ và vàng ổn định trên hai thị trường trong điều kiện nền kinh tế có nhiều biến động hiện nay, các sàn giao dịch vàng và sàn giao dịch ngoại tệ cần được kết nối để tạo kênh lưu thông và trú ẩn cho nhà đầu tư.

Trích dẫn: Văn Công Hiền và Phan Đình Khôi, 2019. Mối quan hệ phụ thuộc giữa giá vàng và tỷ giá ngoại tệ ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Kinh tế): 31-41.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...