Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 12-17
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 05/06/2019
Ngày nhận bài sửa: 14/08/2019

Ngày duyệt đăng: 30/10/2019

 

Title:

Purification and quantitative analysis of β-ecdysone from the leaf of yew (Taxus wallichiana) cultivated in Da Lat city, Lam Dong province

Từ khóa:

Định lượng β-ecdysone, thông đỏ lá dài, tinh sạch β-ecdysone

Keywords:

Purify β-ecdysone, quantitative analysis β-ecdysone, yew

ABSTRACT

Besides being the source of anticancer compounds, the yew (Taxus wallichiana) is also rich in other various potential secondary metabolitics which have been applied in agriculture and aquaculture. Among of them, b-ecdysone, a hormone in moulting induction in insects and crustaceans. By using chromatographys, 1D and 2D nuclear magnetic resonance (NMR) spectral analysis and comparison with standard b-ecdysone compound, b-ecdysone was isolated from the yew leaves, growing in Da Lat city, Lam Dong province. After extracted by segmental shaking with ethyl acetate and analysed by high performance liquid chromatography (HPLC), the b-ecdysone concentration was determined by 55 mg/kg of dried leaves.

TÓM TẮT

Ngoài các hoạt chất chống ung thư, cây thông đỏ lá dài (Taxus wallichiana) còn chứa nhiều chất có giá trị ứng dụng trong nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, điển hình là hợp chất b-ecdysone có tác dụng kích thích lột xác ở côn trùng và giáp xác. Bằng các phương pháp sắc ký, phân tích phổ cộng hưởng từ hạt nhân NMR một chiều và hai chiều, so sánh với chất chuẩn, nghiên cứu đã phân lập được hợp chất b-ecdysone từ lá cây thông đỏ lá dài trồng tại khu vực thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Tách chiết theo phương pháp lắc phân đoạn với ethyl acetate và định lượng bằng quy trình sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC, nghiên cứu đã xác định được hàm lượng β-ecdysone trong lá cây thông đỏ lá dài đạt 55 mg/kg khô.

Trích dẫn: Nguyễn Văn Trí, Bùi Thế Vinh, Lâm Bích Thảo, Cao Ngọc Giang và Trần Ngọc Hùng, 2019. Cô lập và xác định hàm lượng β-ecdysone từ lá cây thông đỏ lá dài (Taxus wallichiana) trồng tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(5A): 12-17.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...