Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 154-163
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 03/07/2019
Ngày nhận bài sửa: 24/08/2019

Ngày duyệt đăng: 15/10/2019

 

Title:

Using Remote Sensing in flood monitoring and damage assessment on agricultural land in Quang Dien district, Thua Thien Hue province

Từ khóa:

Chỉ số thực vật tăng cường (enhanced vegetation index-EVI), chỉ số mặt nước (land surface water index – LSWI), đất nông nghiệp, ngập lụt, Quảng Điền

Keywords:

Agricultural land, Enhanced Vegetation Index (EVI), Flood, Land surface water index (LSWI), Quang Dien

ABSTRACT

The study was aimed to create flood inundation extent mapping with Landsat imagery and its impact on agricultural land use in Quang Dien district, Thua Thien Hue province. The flooded area was indicated by some indicators such as land surface water index (LSWI) and enhanced vegetation index (EVI) from Landsat-7/TM images. Comparisons between the floodplain samples (GPS point)-based flood mapping results with the ground-truth data indicated that the overall accuracy and Kappa coefficient achieved in 2015 were 96.5% and 0.72. The results showed the flooded area of Quang Dien district in the year of 2015 is 912.90 hectares and the biggest flooding was happening in March. The most flood affected on the communes including Quang An, Quang Phuoc, and Quang Thanh. In terms of land use, paddy land and annual cropland are the most affected by flood in 2015.

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu là lập bản đồ phân bố ngập lụt với hình ảnh vệ tinh Landsat TM và đánh giá ảnh hưởng ngập lụt đến sử dụng đất nông nghiệp ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vùng ngập lụt năm 2015 ở huyện Quảng Điền được xác định bằng phương pháp phân loại chỉ số mặt nước (land surface water index - LSWI) và chỉ số thực vật tăng cường (enhanced vegetation index - EVI) từ ảnh Landsat-7/TM. Kết quả phân loại vùng ngập lụt được so sánh với giá trị tham chiếu mặt đất cho thấy độ chính xác tổng thể và hệ số Kappa đạt được là 96,5% và 0,72. Tại các thời điểm ngập trong năm 2015, diện tích ngập lụt là 912,90 ha, thời điểm xuất hiện ngập lớn trong năm là tháng 3. Các xã bị ngập lớn là Quảng An, Quảng Phước và Quảng Thành. Ngoài ra, diện tích đất bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi ngập lụt là đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm.

Trích dẫn: Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Hữu Ngữ, Trần Thanh Đức và Lê Ngọc Phương Quý, 2019. Sử dụng ảnh viễn thám giám sát lũ và đánh giá thiệt hại đến đất nông nghiệp tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu)(2): 154-163.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...