Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 1-9
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 10/03/2020
Ngày nhận bài sửa: 28/04/2020

Ngày duyệt đăng: 28/08/2020

 

Title:

A study on the balanced method of base shear in the design of structures for earthquake

Từ khóa:

Cân bằng lực cắt đáy, công trình có tính đều đặn, động đất, phương pháp phổ phản ứng dạng dao động, phương pháp tĩnh lực ngang tương đương

Keywords:

Earthquake, lateral force method, regular buildings, response spectrum method, scale factor basy sheer

ABSTRACT

The assessment of the degree of safety in seismic force calculation in designing high-rise buildings has not been mentioned in previous studies and in current standard TCVN 9386:2012 (Vietnam Institute For Building Science And Technology, 2012) which is applied for regular and irregular buildings. In normal cases, the base shear calculated by lateral force method is higher than the one calculated by response spectrum method. Therefore, it is necessary to determine the more efective and safer method. The article is aimed to propose the base shear balance between two earthquake calculation methods, namely lateral force method and response spectrum method according to ASCE 7-10 (American Society of Civil Engineers, 2010) in order to more accurately simulate the working of the structure while ensuring the structure working safely and saving materials.

TÓM TẮT

Việc đánh giá mức độ an toàn của các phương pháp tính lực động đất trong thiết kế kết cấu nhà cao tầng chưa được đề cập trong tiêu chuẩn hiện hành TCVN 9386:2012 của Việt Nam (Viện KHCN Xây dựng, 2012) cũng như các nghiên cứu đã có trước đây. TCVN 9386:2012 (Viện KHCN Xây dựng, 2012) cũng chỉ đưa ra các trường hợp áp dụng cho các công trình có tính đều đặn và không đều đặn. Thông thường lực cắt đáy tính theo phương pháp tĩnh lực ngang tương đương sẽ có giá trị lớn hơn so với lực cắt đáy tính theo phương pháp phổ phản ứng dạng dao động. Do đó, việc đánh giá phương pháp nào mang lại hiệu quả và an toàn cho kết cấu cần được xem xét và làm rõ.       Bài báo này nhằm đưa ra kiến nghị cho việc cân bằng lực cắt đáy công trình giữa hai phương pháp thực hành tính toán động đất là phương pháp tĩnh lực ngang tương đương và phương pháp phổ phản ứng dạng dao động theo chỉ dẫn của tiêu chuẩn ASCE 7-10 (American Society of Civil Engineers, 2010) để mô phỏng chính xác hơn sự làm việc của kết cấu mà vẫn đảm bảo kết cấu làm việc an toàn và tiết kiệm vật liệu.

Trích dẫn: Trịnh Hồng Vi và Nguyễn Văn Linh, 2020. Nghiên cứu phương pháp cân bằng lực cắt đáy
trong thiết kế công trình chịu tải trọng động đất. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(4A): 1-9.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...