Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 102-108
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 25/03/2020

Ngày nhận bài sửa: 16/04/2020

Ngày duyệt đăng: 28/08/2020

 

Title:

Evaluation for salt tolerance genotype of 40 improved rice accessions using SSR markers

Từ khóa:

MTL, mặn, QTL, SSR

Keywords:

MTL rice variety, QTL, salt, SSR

 

ABSTRACT

The water resources for cultivating crops have been restricted in recent years due to the impacts of climate change, especially intrusion of salinity in rice cultivation areas. Rice is known to be a susceptible crop to salt, so the development of rice varieties with the salty genotype is important and urgent. Therefore, the study is to evaluate the salt tolerance gene by SSR molecular marker on 40 improved rice varieties was conducted at College of Agriculture, Can Tho University. The study was selected 12 SSR molecular markers associated with salt tolerance QTL on 12 chromosomes, comparing between saline-tolerant control genotype (Pokkali) and saline-sensitive control genotype (IR28) with 40 rice improved varities/lines developed by Can Tho University. The results showed that there were two varieties lines (MTL 259 and MTL 308) that were classified into the same group with saline tolerance control Pokkali tolerance. Thus, these two varieties/lines may carry salt tolerance QTLs as Pokkali. This result is a base for further studies on salt tolerant rice varieties/lines.

TÓM TẮT

Trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu gây tác động ngày càng nghiêm trọng đến lượng nước canh tác cây trồng, đặc biệt hiện tượng xâm nhiễm mặn cho vùng canh tác cây lúa. Lúa là đối tượng cây trồng rất mẫn cảm với mặn, do đó việc nghiên cứu chọn tạo các giống lúa có mang kiểu gene chịu được mặn là cấp thiết. Vì vậy, đề tài đánh giá kiểu gene chịu mặn bằng dấu chỉ thị phân tử SSR trên 40 giống lúa cải tiến được tiến hành tại Khoa Nông nghiệp, Trường Đai học Cần Thơ. Nghiên cứu đã chọn 12 dấu phân tử SSR liên kết với Quantitative Trait Loci (QTL) mang tính trạng chịu mặn nằm trên 12 nhiễm sắc thể (NST) so sánh kiểu gen giữa giống chuẩn chống chịu mặn (Pokkali) và giống chuẩn mẫn cảm mặn (IR28) với 40 giống/dòng lúa cải tiến của Trường Đại học Cần Thơ. Kết quả cho thấy có 2 giống/dòng (MTL 259 và MTL 308) được xếp vào nhóm với giống chuẩn chống chịu mặn Pokkali. Như vậy 2 giống/dòng này có thể có mang các QTL chịu mặn nhưng giống như Pokkali. Kết quả này là cơ sở cho các nghiên cứu tiếp về các giống/dòng lúa cải tiến có khả năng chịu mặn trong tương lai.

Trích dẫn: Nguyễn Văn Mạnh, Huỳnh Như Điền, Văn Quốc Giang, Nguyễn Châu Thanh Tùng, Nguyễn Lộc Hiền, Lê Thị Hồng Thanh và Huỳnh Kỳ, 2020. Đánh giá kiểu gene chịu mặn bằng dấu chỉ thị phân tử SSR trên 40 giống/dòng lúa cải tiến. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(4B): 102-108.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...