Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 208-218
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 09/04/2020

Ngày nhận bài sửa: 21/05/2020

Ngày duyệt đăng: 28/08/2020

 

Title:

The factors affecting expenditure structure of foreign tourists to Vietnam: Results from compositional data analysis (CoDA)

Từ khóa:

Cơ cấu chi tiêu, khách quốc tế, phân tích số liệu đa hợp CoDA, thị trường du lịch

Keywords:

Compositional Data Analysis, Expenditure structure, Foreign tourist, Tourist market

 

ABSTRACT

The expenditure and spending structure of tourists is an important indicator of the tourism industry's total revenue. The study points out the main factors for the expenditure structure of foreign visitors to Vietnam are: tourist destinations, service quality, thepurpose of travel, reference sources to decide tourism in Vietnam, demographic characteristics such as age group and career, visitors from continents, the number of visits to Vietnam. Factors are tested from the regression model based on Compositional Data Analysis (CoDA).

TÓM TẮT

Mức chi tiêu và cơ cấu chi tiêucủa khách du lịch là chỉ tiêu quan trọng trong tổng thu của ngành du lịch. Nghiên cứu chỉ ra các nhân tố chính ảnh hưởng đến cơ cấu chi tiêu của khách quốc tế đến Việt Nam là: địa điểm du lịch, chất lượng phục vụ, mục đích chuyến đi, nguồn thông tin tham khảo để quyết định du lịch tại Việt Nam, đặc điểm nhân khẩu học như nhóm tuổi và nghề nghiệp, khách đến từ các châu lục, số lần tham quan Việt Nam. Các nhân tố được kiểm định từ mô hình hồi quy dựa trên phương pháp phân tích số liệu đa hợp (Compositional Data Analysis – CoDA).

Trích dẫn: Lê Văn Tuấn, Đàm Thị Thu Trang và Trịnh Thị Hường, 2020. Các nhân tố ảnh hưởng cơ cấu chi tiêu của du khách quốc tế đến Việt Nam: Kết quả từ phương pháp phân tích số liệu đa hợp CoDA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(4D): 208-218.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...