Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 02 (2004) Trang: 7-10
Tải về

ABSTRACT

From the etanol 98% extract of the dried leaves of Phyllanthus niruri.L.(Euphorbiaceae), nirurine, a securineage alkaloid, has been isolated.  The structure of this compound has been elucidated by means of UV, IR, MASS and NMR spectroscopy as well as by comparison with literature.

Keywords: Phyllanthus nirurii .L, alkaloid.

Title: Isolation and structure determination of Alkaloid from the leaves of Phyllanthus  nirurii.  L.

TóM TắT

Từ dịch chiết etanol 98% của bột lá cây khô Diệp Hạ Châu Đắng và bằng phương pháp sắc ký cột  thường để khảo sát thành phần hóa học của dịch cao thô này, một Alkaloid thuộc họ Securinine đã được cô lập tại phân đoạn giải ly cột với hệ dung môi giải ly là chloroform-metanol=97:3.  Hợp chất này có tên là nirurine.  Cấu trúc của hợp chất này được xác định bằng các phương pháp hóa lý hiện đại như: phổ tử ngoại, phổ hồng ngoại, phổ khối lượng và phổ cộng hưởng từ hạt nhân.

Tư? kho?a:   Diệp Hạ Châu Đắng, Cao thô, phổ hồng ngoại, phổ khối lượng, phổ cộng hưởng từ

hạt nhân Alkaloid, Securinine.

Các bài báo khác
Số 49 (2017) Trang: 104-109
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 163-166
Tải về
4 (2017) Trang: 89-97
Tạp chí: Phân tích Hóa, Lý và Sinh học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...