Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 07 (2007) Trang: 163-166
Tải về

ABSTRACT

From the crude alkaloid extract of the dried leaves of Phyllanthus amarus Schum.et Thonn (Euphorbiaceae), isobubbialine, a securineage alkaloid, has been isolated. The structure of this compound has been elucidated by means of UV, IR, MS and NMR spectra as well as comparison with those of published in literature.

Keywords: phyllanthus amarus, alkaloid, securinine, isobubbialine

Title: Isolation and structured elucidation of the alkaloid from the leaves of Phyllanthus amarus

TóM TắT

Từ  alkaloid thô của bột lá cây khô Diệp hạ châu, một alkaloid thuộc khung securinine đã được cô lập tại phân đoạn giải ly cột với hệ dung môi giải ly là chloroform: methanol = 60:40 (v/v). Hợp chất này được nhận danh là isobubbialine. Cấu trúc của hợp chất được xác định bắng phương pháp phổ hiện đại như: phổ tử ngoại, phổ hồng ngoại, phổ khối lượng và phổ cộng hưởng từ hạt nhân.

Từ khóa: Diệp Hạ Châu Đắng, cặn thô, isobubbialine, phổ tử ngoại, phổ hồng ngoại, phổ cộng hưởng từ hạt nhân, phổ khối lượng

Các bài báo khác
Số 49 (2017) Trang: 104-109
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 7-10
Tải về
4 (2017) Trang: 89-97
Tạp chí: Phân tích Hóa, Lý và Sinh học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...