Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
42 (2013) Trang: 70-74
Tạp chí: Khoa học Đất
Liên kết:

Nước thải sinh hoạt chứa hàm lượng cao các chất ô nhiễm nếu không được xử lý sẽ gây ra hiện tượng phú dưỡng hóa, làm suy giảm nhanh chóng chất lượng nguồn nước. Sử dụng thủy sinh thực vật là một biện pháp hữu hiệu góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường từ nước thải sinh hoạt nên đề tài ?Bước đầu nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt của rong đuôi chồn (Ceratophyllum demersum) và bèo tai tượng (Pistia stratiotes L.)? được tiến hành tại ký túc xá Long An đại học Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả xử lý TN, TP, COD, BOD của bèo tai tượng lần lượt là 71.10%; 96.01%; 82.61%; 83.49% trong khi hiệu quả xử lý TN, TP, COD, BOD của rong đuôi chồn lần lượt là 53.63%; 95.10%; 72.55%; 64.57%. Nghiên cứu cho thấy khả năng của bèo tai tượng và rong đuôi chồn trong việc hạn chế nguồn nước ô nhiễm và góp phần đa dạng hóa nhóm thực vật thủy sinh dùng trong mô hình đất ngập nước kiến tạo xử lý ô nhiễm.

Các bài báo khác
Số 12 (2009) Trang: 1-8
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 105-114
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 125-135
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 126-134
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 176-184
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 283-293
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 284-292
Tải về
3 (2021) Trang: 20-28
Tạp chí: Journal of Energy Technology and Environment
9 (75) (2015) Trang: 71
Tạp chí: Khoa hoc tu nhien va cong nghe
19 (2007) Trang: 2231
Tạp chí: AJ. Bio
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...