Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2018) Trang: 63-74
Tạp chí: Kỷ yếu khoa học: Gieo trồng đa dạng = Thu hoạch an toàn đồng bằng sông Cửu Long (2015-2018)
Liên kết:

Giống lúa thuần ND1 (Nông dân 1) có nguồn gốc được chọn lọc từ tổ hợp lai OM6932/HĐ1 được đặt tên tổ hợp lai là T29 và được đưa vào chọn lọc từ thế hệ F2 – F7 tại xã Núi Voi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang do nông dân Trần Thanh Hùng thực hiện. Giống đã được đăng ký khảo nghiệm Quốc gia qua 3 mùa vụ Đông Xuân 2014-2015, Hè Thu 2015 và Đông Xuân 2015-2016 ở ĐBSCL và Đông Nam bộ. Kết quả khảo nghiệm cho thấy, giống lúa ND1 có thời gian sinh trưởng 97-102 ngày, có hình dạng đẹp chiều cao cây 90-100cm, phẩm chất gạo tốt, cơm mềm dẻo, hàm lượng amylose thấp (14,65%), hàm lượng protein cao (8,69%), có tính kháng bệnh đạo ôn khá (cấp 2-4), hơi nhiễm rầy nâu (cấp 5-5,67), năng suất cao - ổn định và rất triển vọng để sản xuất tại vùng đất phèn các tỉnh ĐBSCL.

Các bài báo khác
(2018) Trang: 75-86
Tạp chí: Kỷ yếu khoa học: Gieo trồng đa dạng = Thu hoạch an toàn đồng bằng sông Cửu Long (2015-2018)
ISBN: 978-604-919-661-4 (2016) Trang: 316-325
Tạp chí: Kỷ yếu khoa học: Thành tựu 20 năm nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở ĐBSCL
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...