Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 34 (2014) Trang: 119-127
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/09/2014

Ngày chấp nhận: 30/10/2014

Title:

Analysis of actually municipal landfill planning and management in the Vietnamese Mekong Delta

Từ khóa:

Ba?i ra?c đô thị, Đô?ng bă?ng sông Cư?u Long, quy hoa?ch ba?i ra?c, quản lý bãi rác

Keywords:

Municipal landfill, Vietnamese Mekong Delta, landfill planning, landfill management

ABSTRACT

The planning and management of landfill are now becoming more complicated problematic and difficult by the scarcity of land resource and environmental emissions arsing from municipal landfill, which has created a lot of pressure for municipal managersmanagment. In the Vietnamese Mekong Delta, most of the collected waste is transferred and transported to the landfills which are mostly simple disposal site and low quality in comparison to the national standard for sanitary landfill. The collection, transfer and transport, pretreatment and disposal activities usually cause urban environmental problems such as landscape, bad odour, traffic transportation, leachate and greenhouse emissions. Suitable planning and treatment of landfill are not only reducing environmental impacts directly but also eliminating greenhouse gases emission. Therefore, this article describes a panorama view of lanfill management in the Vietnamese Mekong Delta in order to support to further management and planning activities.

TóM TắT

Việc quy hoạch và quản lý bãi rác hiện nay đang ngày càng trở nên khó khăn, phức tạp do quỹ đất càng khan hiếm và các vấn đề môi trường đô thị phát sinh t? b?i rác đã tạo nên nhiều áp lực cho các nhà quản lý. Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), hầu như toàn bộ rác thu gom được tập trung, trung chuy?n và vận chuyển đến bãi rác với các hình thức chôn lấp đơn giản và chưa đạt tiêu chuẩn một bãi chôn lấp hợp vệ sinh. Các hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý và chôn lấp rác luôn gây ra nhiều vấn đề môi trường như mất mỹ quan đô thị, gây cản trở giao thông, tạo mùi hôi, nước rỉ, và cả phát thải nhà kính?Việc quy hoạch hợp lý các bãi rác cùng với các giải pháp xử lý rác thích hợp không chỉ giảm tác động trực tiếp của bãi rác đến môi trường mà còn giảm thiểu phát thải khí nhà kính. Trên cơ sở đó, bài viết này xây dựng một bức tranh toàn cảnh về quản lý các bãi rác ở ĐBSCL nhằm vụ tốt cho công tác quản lý và quy hoạch.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 149-156
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 153-161
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 181-189
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 272-283
Tải về
Nguyễn Thanh Phương (2022) Trang: 82 - 95
Tạp chí: Nông nghiệp ĐBSCL Hiện trạng và định hướng phát triển SDMD 2022
No.1 (2012) (2012) Trang: 19-24
Tạp chí: Journal of Vietnamese Environment
No.1 (2011) (2011) Trang: 27-33
Tạp chí: Journal of Vietnamese Environment
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...