Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 72-77
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 14/05/2020
Ngày nhận bài sửa: 30/07/2020

Ngày duyệt đăng: 28/10/2020

 

Title:

Identification the isolated oxime compounds and tetillapyrone from Xestospongia testudinaria of Kien Giang marine

Từ khóa:

2-methylmaleimide-5-oxime, tetillapyrone, xestosterol, Xestospongia testudinaria

Keywords:

2-methylmaleimide-5-oxime, tetillapyrone, xestosterol, Xestospongia testudinaria

ABSTRACT

The study on chemical composition of Xestospongia testudinaria collecting from Phu Quoc marine, Kien Giang Province was partly described in this paper. That is the first chemical report on the primitive sedentary aquatic invertebrate of the Southern waters of Vietnam in the Laboratory of bioactive natural compounds. In this project the sterol, oxime, lactone compounds were isolated and identified, including xestosterol (1), 2-methylmaleimide5-oxime (2), tetillapyrone (3). The chemical structures of these compounds were determined on the basis of analyzing modern spectral data (1D- and 2D-NMR, ESI-MS) and the comparison with published data in other species.

TÓM TẮT

Bài báo trình bày một phần kết quả nghiên cứu thành phần hóa học của loài hải miên Xestospongia testudinaria được thu thập ở vùng biển Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Đây là báo cáo khảo sát hóa học đầu tiên trên nhóm động vật đa bào nguyên thủy thu tại vùng biển phía nam Việt Nam đang được thực hiện tại phòng thí nghiệm về nghiên cứu hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học. Đề tài phân lập các sterol, oxime, lactone và đã nhận danh được 3 hợp chất gồm: xestosterol (1), 2-methylmaleimide-5-oxime (2), tetillapyrone (3). Cấu trúc hóa học của các hợp chất này được xác định trên cơ sở phân tích dữ liệu quang phổ hiện đại (phổ 1D- và 2D-NMR và ESI-MS) kết hợp so sánh với các dữ liệu phổ của hợp chất đã công bố, có thể trong các loài khác.

Trích dẫn: Tôn Nữ Liên Hương, Phan Minh Phục, Võ Duy An, Phạm Thu Hằng và Cao Thị Yến Nhi, 2020. Phân lập định danh hợp chất oxime, tetillapyrone từ loài hải miên Xestospongia testudinaria vùng biển Kiên Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(5A): 72-77.

Các bài báo khác
Số 21a (2012) Trang: 114-118
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 116-119
Tải về
Tập. 57, Số. CĐ Công nghệ thực phẩm (Food Technology) (2021) Trang: 143-150
Số 06 (2017) Trang: 148-152
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 184-189
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 190-199
Tải về
Số 02 (2016) Trang: 46-49
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 56-61
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 73-76
Tải về
1 (2020) Trang: 118-126
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Nghiên cứu và phát triển sản phẩm tự nhiên lần 7
November, 16, 2019 (2019) Trang: 560-567
Tạp chí: Proceeding of International workshop 2019 on trade and Science-Technology development in the Mekong Delta in the context of international integration
55 (4E23) (2017) Trang: 304-307
Tạp chí: Vietnam Journal of Chemistry
Kỷ yếu Hội thảo nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên ần thứ V (2016) Trang: 13-20
Tạp chí: Journal of Science and Technology
(2014) Trang: 165 of Proceeding
Tạp chí: Vietnam Malaysia International Chemical Congress, November 7-9, 2014, Ha Noi
Số Chuyên san, Tập 52, số 5A, 2014 (2014) Trang: 364-369
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...